Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ochrony Środowiska

Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodano: 16-05-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodano: 14-05-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek dot. udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Dodano: 10-05-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek dot. udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

Dodano: 10-05-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3197P w Posadzie"

Dodano: 07-05-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3197P w Posadzie"
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Dodano: 06-02-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie linii elektroenergetycznej 220kV Pątnów - Włocławek na przedpolu odkrywki "Tomisławice".
 

SPRZEDAŻ DREWNA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Dodano: 24-01-2017
 
Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna według numerów stosów i dłużyc
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania

Dodano: 07-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ o przekazaniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie sprawy w celu rozpoznania odwołania ...
 

SPRZEDAŻ DREWNA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Dodano: 03-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna według numerów stosów i dłużyc