Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ochrony Środowiska

Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 13-01-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 23-12-2019
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 05-12-2019
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna

Dodano: 16-05-2019
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna
 

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 10-04-2019
 
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na budowę ziemnego stawu rybnego.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Dodano: 06-02-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie linii elektroenergetycznej 220kV Pątnów - Włocławek na przedpolu odkrywki "Tomisławice".
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania

Dodano: 07-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ o przekazaniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie sprawy w celu rozpoznania odwołania ...
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji

Dodano: 24-10-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2016 r., na wniosek Dawida Tyderki zam. Biele 2, 62-619 Sadlno ...
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przedłużeniu postępowania

Dodano: 29-09-2016
 
Urząd Gminy w Wierzbinku na podstawie art. 36 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity/ informuje, iż przedłuża termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurników o obsadzie do 172 DJP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne" ...
 

Wycinka drzew i krzewów

Dodano: 03-12-2010
 
Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów.