Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ochrony Środowiska

Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 30-06-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 30-06-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 01-07-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 01-07-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 24-06-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji środowiskowej
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Dodano: 29-05-2020
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna

Dodano: 16-05-2019
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna
 

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodano: 10-04-2019
 
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na budowę ziemnego stawu rybnego.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Dodano: 06-02-2018
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie linii elektroenergetycznej 220kV Pątnów - Włocławek na przedpolu odkrywki "Tomisławice".
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania

Dodano: 07-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ o przekazaniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie sprawy w celu rozpoznania odwołania ...