Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenia o konkursach

Zapytanie ofertowe dotyczące Projektu "Aktywna Tablica" SP Zaryń

 

Szkoła Podstawowa w Zaryniu

 Wierzbinek, 10.06.2019

 

 

Znak sprawy: GAPO.2600.2.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej w Zaryniu

(przedmiot zamówienia)

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Zaryniu w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica"

  1. Szczegółowy opis techniczny monitorów interaktywnych stanowi załącznik 1

  2. Monitory oraz inne elementy wymagające montażu muszą zostać zmontowane a ich montaż ujęty przez wykonawcę w cenie zamówienia.

  3. posiadają deklarację CE;

  4. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

  5. wszystkie trzy monitory pochodzą od jednego producenta;

  6. Monitory będą fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

  7. dołączone zostaną niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

  8. będą posiadały okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

  9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko, zapewni wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku oraz zapewni przeszkolenie z obsługi. Miejscem dostarczenia będzie budynek Szkoły Podstawowej w Zaryniu.

  10. W ofercie należy przedstawić cenę dla trzech monitorów interaktywnych łącznie.

  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  12. Wszystkie zaproponowane produkty muszą być zgodne z załączonym opisem technicznym - załącznik nr 1 ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano markę lub pochodzenie produktu należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż ujęte w opisie,

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019

 2. Termin ważności oferty 30.09.2019

 3. Miejsce i termin złożenia oferty 28.06.2019 do godz. 15.30 decyduje data wpływu dopuszcza się złożenie oferty pisemnie lub e-mailem.

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Wierzbinek pl. Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, gapo.wierzbinek@op.pl

 1. Warunki płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo -odbiorczego

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Cezary Szymański, 63 2611190

 3. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu.

 4. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena całego zamówienia

 1. Sposób rozliczeń:

wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą przelewem w PLN,

 1. Dodatkowe uwagi:

  1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,

  2. przedmiotowe zamówienie realizowane będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Szkoły Podstawowej w Zaryniu.

 2. Załączniki:

  1. Specyfikacja techniczna (załącznik 1)

  2. formularz oferty (załącznik 2) i oświadczenie (załącznik 3) 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Cezary Szymański
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (11/06/2019 13:19:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (11/06/2019 13:22:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (11/06/2019 13:32:26)
Zapytanie ofertowe dotyczące Projektu "Aktywna Tablica" SP Sadlno

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopenika

Wierzbinek, 10.06.2019

 

 

Znak sprawy: GAPO.2600.3.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

(przedmiot zamówienia)

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica"

  1. Szczegółowy opis techniczny monitorów interaktywnych stanowi załącznik 1

  2. Monitory oraz inne elementy wymagające montażu muszą zostać zmontowane a ich montaż ujęty przez wykonawcę w cenie zamówienia.

  3. posiadają deklarację CE;

  4. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

  5. wszystkie trzy monitory pochodzą od jednego producenta;

  6. Monitory będą fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

  7. dołączone zostaną niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

  8. będą posiadały okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

  9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko, zapewni wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku oraz zapewni przeszkolenie z obsługi. Miejscem dostarczenia będzie budynek Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Sadlnie.

  10. W ofercie należy przedstawić cenę dla trzech monitorów interaktywnych łącznie.

  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  12. Wszystkie zaproponowane produkty muszą być zgodne z załączonym opisem technicznym - załącznik nr 1 ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano markę lub pochodzenie produktu należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż ujęte w opisie,

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019

 2. Termin ważności oferty 30.09.2019

 3. Miejsce i termin złożenia oferty 28.06.2019 do godz. 15.30 decyduje data wpływu dopuszcza się złożenie oferty pisemnie lub e-mailem.

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Wierzbinek pl. Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, gapo.wierzbinek@op.pl

 1. Warunki płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo -odbiorczego

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Cezary Szymański, 63 2611190

 3. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu.

 4. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena całego zamówienia

 1. Sposób rozliczeń:

wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą przelewem w PLN,

 1. Dodatkowe uwagi:

  1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,

  2. przedmiotowe zamówienie realizowane będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie.

 2. Załączniki:

1) Specyfikacja techniczna (załącznik 1)

2) formularz oferty (załącznik 2) i oświadczenie (załącznik 3)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Cezary Szymański
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (11/06/2019 12:55:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (11/06/2019 13:13:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (11/06/2019 13:31:48)
Zapytanie ofertowe dotyczące Projektu "Aktywna Tablica" SP Morzyczyn

 

Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

 Wierzbinek, 10.06.2019

 

 

 

Znak sprawy: GAPO.2600.1.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawę trzech monitorów interaktywnych dla

Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

(przedmiot zamówienia)

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż trzech monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie w ramach rządowego programu pn. „Aktywna Tablica"

  1. Szczegółowy opis techniczny monitorów interaktywnych stanowi załącznik 1

  2. Monitory oraz inne elementy wymagające montażu muszą zostać zmontowane a ich montaż ujęty przez wykonawcę w cenie zamówienia.

  3. posiadają deklarację CE;

  4. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

  5. wszystkie trzy monitory pochodzą od jednego producenta;

  6. Monitory będą fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

  7. dołączone zostaną niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

  8. będą posiadały okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

  9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko, zapewni wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku oraz zapewni przeszkolenie z obsługi. Miejscem dostarczenia będzie budynek Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie.

  10. W ofercie należy przedstawić cenę dla trzech monitorów interaktywnych łącznie.

  11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  12. Wszystkie zaproponowane produkty muszą być zgodne z załączonym opisem technicznym - załącznik nr 1 ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano markę lub pochodzenie produktu należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo lub równoważne, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż ujęte w opisie,

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019

 2. Termin ważności oferty 30.09.2019

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty 28.06.2019 do godz. 15.30 decyduje data wpływu dopuszcza się złożenie oferty pisemnie lub e-mailem.

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Wierzbinek pl. Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, gapo.wierzbinek@op.pl

 1. Warunki płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo -odbiorczego

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Cezary Szymański, 63 2611190

 3. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu.

 4. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena całego zamówienia

 1. Sposób rozliczeń:

wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą przelewem w PLN,

 1. Dodatkowe uwagi:

  1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,

  2. przedmiotowe zamówienie realizowane będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie.

 2. Załączniki:

  1. Specyfikacja techniczna (załącznik 1)

  2. formularz oferty (załącznik 2) ioświadczenie (załącznik 3)


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Cezary Szymański
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (11/06/2019 13:23:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (11/06/2019 13:27:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (11/06/2019 13:27:25)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 12 komputerów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (09/05/2019 15:42:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (09/05/2019 15:47:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (09/05/2019 15:47:03)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizowanie zbiórki żywności w 2019 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (21/03/2019 14:21:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (21/03/2019 14:23:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (21/03/2019 14:23:46)
Zarządzenie Wójta 7/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (01/03/2019 14:33:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (01/03/2019 14:51:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (01/03/2019 14:55:55)
Zarządzenia Wójta 6/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (21/02/2019 09:32:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (21/02/2019 09:34:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (21/02/2019 09:34:53)
Zarządzenia Wójta 5/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:16:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:17:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2019 08:25:40)
Zarządzenia Wójta 4/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:14:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:15:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2019 08:25:05)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert

 

 

Wierzbinek, 08.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na powierzenie realizacji zadania

publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert


Urząd Gminy w Wierzbinku zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania
na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert wybrano ofertę nr
1 tj:


Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124 d, 62-510 Konin


za cenę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).


Oferta była zgodna z regulaminem otwartego konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek nr 32/2018 z dnia 11 września 2018 r.).


Wykonawcy, którzy złożyli oferty:


Numer

oferty

Nazwa wykonawcy

1

Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124 d, 62-510 Konin

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:48:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:50:28)
PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wierzbinek przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w dniu 08.10.2018 roku

 

 

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację

w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wierzbinek

przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

w dniu 08.10.2018 roku
Komisja w składzie:

Jolanta Siekaczyńska – Sekretarz Gminy,

Daniela Koszal – inspektor ds. melioracji i współpracy z samorządami wiejskimi i ARiMR,

Barbara Smul-Plichta – referent ds. obsługi interesanta


powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 32/2018 z dnia 11 września 2018 roku spotkała się w dniu 08.10.2018 roku w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych poprzez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – z Banku Żywności w Koninie, oferta spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu i została przyjęta, koszt zadania przyjętego do realizacji – 5 000 zł.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano


podpisy członków komisji


/-/ Jolanta Siekaczyńska


/-/ Daniela Koszal


/-/ Barbara Smul-Plichta

 


Wierzbinek,dnia 08.10.2018 r.Zatwierdzam kwotę zgodnie z rozstrzygnięciem Wójt Gminy

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (11/10/2018 08:43:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:46:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:47:48)
ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi psychologa

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym o cenę usługi psychologa.

 ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi psychologa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:45:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:46:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:46:26)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z wokalu

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia z wokalu.

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z wokalu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:43:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:44:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:44:21)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia sportowe

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia sportowe

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia sportowe 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:38:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:27)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z robotyki

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia z robotyki.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z robotyki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:37:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:54)
ZAPYTANIE OFERTOWE wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce)

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym: wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce) .

ZAPYTANIE OFERTOWE wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce)

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:31:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:33:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:41:16)
ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo - technicznych

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo

- technicznych

 ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo - technicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 13:10:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:30:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:42:14)
Zarządzenie 32/2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:13:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:14:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:14:42)
Zarządzenie 31/2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:09:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:09:24)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizowanie zbiórki żywności w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (13/06/2017 09:19:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek

                                                                                                                               Wierzbinek, dn. 16. 03. 2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportuna terenie gminy Wierzbinek w 2017 r.


Urząd Gminy w Wierzbinku zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na powierzenie realizacji z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek w 2017 r. w trybie otwartego konkursu

ofert wybrano ofertę nr. 1 tj. Klub Piłkarski ,, Górnik Wierzbinek” za cenę: 65 000,00 zł.  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Oferta była zgodna z regulaminem konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 6/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.)

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Numer
oferty                                Nazwa wykonawcy


     1                 Klub Piłkarski ,,Górnik Wierzbinek”

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:37:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
Zarządzenie nr 6/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
Zarządzenie nr 5/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:32:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:34:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:35:55)