Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenia o konkursach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizowanie zbiórki żywności w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (13/06/2017 09:19:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek

                                                                                                                               Wierzbinek, dn. 16. 03. 2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportuna terenie gminy Wierzbinek w 2017 r.


Urząd Gminy w Wierzbinku zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na powierzenie realizacji z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek w 2017 r. w trybie otwartego konkursu

ofert wybrano ofertę nr. 1 tj. Klub Piłkarski ,, Górnik Wierzbinek” za cenę: 65 000,00 zł.  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Oferta była zgodna z regulaminem konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 6/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.)

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Numer
oferty                                Nazwa wykonawcy


     1                 Klub Piłkarski ,,Górnik Wierzbinek”

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:37:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
Zarządzenie nr 6/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
Zarządzenie nr 5/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:32:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:34:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:35:55)