Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia » Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenia Wójta 5/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:16:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:17:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2019 08:25:40)
Zarządzenia Wójta 4/2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:14:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (14/02/2019 15:15:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2019 08:25:05)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert

 

 

Wierzbinek, 08.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na powierzenie realizacji zadania

publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert


Urząd Gminy w Wierzbinku zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania
na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w trybie otwartego konkursu ofert wybrano ofertę nr
1 tj:


Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124 d, 62-510 Konin


za cenę: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).


Oferta była zgodna z regulaminem otwartego konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek nr 32/2018 z dnia 11 września 2018 r.).


Wykonawcy, którzy złożyli oferty:


Numer

oferty

Nazwa wykonawcy

1

Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124 d, 62-510 Konin

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:48:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:50:28)
PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wierzbinek przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w dniu 08.10.2018 roku

 

 

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację

w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wierzbinek

przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

w dniu 08.10.2018 roku
Komisja w składzie:

Jolanta Siekaczyńska – Sekretarz Gminy,

Daniela Koszal – inspektor ds. melioracji i współpracy z samorządami wiejskimi i ARiMR,

Barbara Smul-Plichta – referent ds. obsługi interesanta


powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 32/2018 z dnia 11 września 2018 roku spotkała się w dniu 08.10.2018 roku w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych poprzez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – z Banku Żywności w Koninie, oferta spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu i została przyjęta, koszt zadania przyjętego do realizacji – 5 000 zł.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano


podpisy członków komisji


/-/ Jolanta Siekaczyńska


/-/ Daniela Koszal


/-/ Barbara Smul-Plichta

 


Wierzbinek,dnia 08.10.2018 r.Zatwierdzam kwotę zgodnie z rozstrzygnięciem Wójt Gminy

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (11/10/2018 08:43:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:46:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (23/10/2018 08:47:48)
ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi psychologa

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym o cenę usługi psychologa.

 ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi psychologa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:45:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:46:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:46:26)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z wokalu

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia z wokalu.

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z wokalu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:43:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:44:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:44:21)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia sportowe

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia sportowe

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia sportowe 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:38:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:27)
ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z robotyki

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym na zajęcia z robotyki.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE zajęcia z robotyki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:37:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:40:54)
ZAPYTANIE OFERTOWE wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce)

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym: wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce) .

ZAPYTANIE OFERTOWE wyrównywanie braków językowych (język ojczysty/ języki obce)

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 12:31:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:33:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:41:16)
ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo - technicznych

W związku z realizacją projektu „LUS”- Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim, w ramach

osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne; Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie:

7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z

zapytaniem ofertowym o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo

- technicznych

 ZAPYTANIE OFERTOWE o cenę usługi na prowadzenie zajęć matematycznych i naukowo - technicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Kozicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (14/09/2018 13:10:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (18/09/2018 11:30:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (18/09/2018 11:42:14)
Zarządzenie 32/2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:13:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:14:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:14:42)
Zarządzenie 31/2018
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:09:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (13/09/2018 13:09:24)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizowanie zbiórki żywności w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (13/06/2017 09:19:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (13/06/2017 09:25:53)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek

                                                                                                                               Wierzbinek, dn. 16. 03. 2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresu rozwoju sportuna terenie gminy Wierzbinek w 2017 r.


Urząd Gminy w Wierzbinku zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na powierzenie realizacji z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek w 2017 r. w trybie otwartego konkursu

ofert wybrano ofertę nr. 1 tj. Klub Piłkarski ,, Górnik Wierzbinek” za cenę: 65 000,00 zł.  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Oferta była zgodna z regulaminem konkursu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 6/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.)

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Numer
oferty                                Nazwa wykonawcy


     1                 Klub Piłkarski ,,Górnik Wierzbinek”

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:37:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (17/03/2017 09:41:52)
Zarządzenie nr 6/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (22/02/2017 14:59:14)
Zarządzenie nr 5/2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:32:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:34:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Piasecka (15/02/2017 14:35:55)