Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wyboru do Sejmu i Senatu » Wyboru do Sejmu i Senatu 2015 » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 16 września 2015 r

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 16 września 2015 r

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 16 września 2015 r

Na podstawie art 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy ( Nr 21, poz 112 z późn. zm ) oraz uchwały Nr XXII /192/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek i uchwały Nr XXXIV/310/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/12 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r w godzinach od 7,00 do 21,00

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Zakrzewek ,Łysek

Szkoła Podstawowa

Zakrzewek 7

2

Sołectwa : Morzyczyn, Wilcza Kłoda

Zespół Gimnazjalno- Szkolny

Morzyczyn 4

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego )

3

Sołectwa : Kalina, Stara Ruda ,Racięcin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Broniszewo 30

4

Sołectwa : Sadlno, Helenowo, Kazubek, Ziemięcin

Szkoła Podstawowa

Sadlno 5

5

Sołectwa : Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo, Kryszkowice, Tomisławice

Szkoła Podstawowa

Tomisławice 2

6

Sołectwa : Wierzbinek, Boguszyce, Synogać

Urząd Gminy w Wierzbinku

Plac Powstańców Styczniowych 110

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego )

7

Sołectwa : Zaryń, Zielonka, Mąkoszyn, Goczki, Posada

Szkoła Podstawowa

Zaryń 19

Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 10 października 2015 r

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pomocą pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 16 października 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz