Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wyboru do Sejmu i Senatu » Wyboru do Sejmu i Senatu 2015 » Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 5 października 2015 r.


Zarządzenie nr 55/2015

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017) Wójt Gminy Wierzbinek zarządza, co następuje:§1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.


§2


Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy

( -) Paweł Szczepankiewicz

1. Złącznik nr 1 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zakrzewku.

2. Złącznik nr 2 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Morzyczynie

3. Złącznik nr 3 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Broniszewie

4. Złącznik nr 4 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Sadlnie

5.  Złącznik nr 5 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Tomisławicach

6.  Złącznik nr 6 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Wierzbinku

7.  Złącznik nr 7 - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Zaryniu