Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wyboru do Sejmu i Senatu » Wyboru do Sejmu i Senatu 2015 » ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2015 r

ZARZĄDZENIE NR 56/15 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2015 r

 

ZARZĄDZENIE NR 56/15

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 15 października 2015 r

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 z późn zm.) i Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy pospolitej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1017) zarządzam, co następuje:


§ 1. Upoważniam do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

    Jolantę Siekaczyńską - Sekretarza Gminy


§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        1. Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz