Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Prezydenckie » 2015 » O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 2 kwietnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/192/12 z dnia 26 listopada 2012 r i Uchwały Nr XXXVI/310/14. Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Wierzbinek podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 r w godzinach 7,00 - 21, 00Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Zakrzewek, Łysek

Szkoła Podstawowa

Zakrzewek 7

 

2

Sołectwa : Morzyczyn, Wilcza Kłoda

Zespół Gimnazjalno- Szkolny Morzyczyn 4

(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3

Sołectwa : Kalina, Stara Ruda, Racięcin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Broniszewo 30

4

Sołectwa : Sadlno, Helenowo, Kazubek, Ziemięcin

Szkoła Podstawowa

Sadlno 5

 

5

Sołectwa : Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo, Kryszkowice, Tomisławice

Szkoła Podstawowa

Tomisławice 2

6

Sołectwa : Wierzbinek, Boguszyce, Synogać

Urząd Gminy w Wierzbinku

Plac Powstańców Styczniowych 110

( lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

7

Sołectwa : Zaryń, Zielonka, Mąkoszyn, Goczki, Posada

Szkoła Podstawowa

Zaryń 19Wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania kończą 75 lat mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika. Termin składania Wójtowi wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 1 maja 2015 r.

 

Wójt Gminy

(-) Paweł Szczepankiewicz