Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory uzupełniające » Wybory uzupełniające 2015 » Uchwała Nr 2/15 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 14 października 2015 r.

Uchwała Nr 2/15 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 14 października 2015 r.

Uchwała Nr 2/15

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

z dnia 14 października 2015 r.


w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

§ 1

Na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku wybiera się Pana Tomasza Woźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku


Jolanta Siekaczyńska