Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory uzupełniające » Wybory uzupełniające 2015 » Uchwała Nr 3/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 2 listopada 2015 r

Uchwała Nr 3/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

Uchwała Nr 3/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek

zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r- kodeks Wyborczy ( Dz. U Nr 21, poz 112 z późn zm ) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku uchwala , co następuje :

 

§ 1

 

    Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek w okręgu wyborczym Nr 8 przyznaje listom kandydatów komitetów następujące numery :

    Numer 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Emila Plichty

    Numer 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Mroczkowskiego

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek

 

§ 3

 

Treść niniejszej uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

 

(-) Jolanta Siekaczyńska