Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory uzupełniające » Wybory uzupełniające 2015 » Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 9 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 9 listopada 2015 r.
Uchwała Nr 4/2015


Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku uchwala, co następuje:


§ 1


Powołuje się obwodową komisję wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r. w składzie określonym w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie Urzędu Gminy w Wierzbinku oraz w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

/ -/ Jolanta Siekaczyńska

 Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Tomisławicach


Siedziba Komisji : Szkoła Podstawowa Tomisławice 2

62-619 Wierzbinek1. Agnieszka Kowalska, zam. Kazimierowo

zgłoszenia dokonał : Komitet Wyborczy Wyborców Emila Plichty


2. Iwona Nawrot, zam. Walerianowo

zgłoszenia dokonał : Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Mroczkowskiego


3. Karolina Jóźwiak, zam. Dobra Wola

uzupełnienie składu


4. Małgorzata Latkowska, zam. Witkowice

uzupełnienie składu


5. Katarzyna Aneta Augustyniak, zam. Witkowice

uzupełnienie składu


6. Mirosława Badeńska, zam. Kwiatkowo

uzupełnienie składu


7. Daniela Koszal, zam. Broniszewo

wskazana przez Wójta Gminy Wierzbinek


 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

/-/ Jolanta Siekaczyńska