Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty


zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowę dróg na terenie gminy Wierzbinek"

Dodano: 30-04-2019
 
zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowę dróg na terenie gminy Wierzbinek"
 

Informacja o wyborze oferty w zamówieniu: "Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"

Dodano: 04-04-2019
 
Informacja o wyborze oferty w zamówieniu: "Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dodano: 16-10-2018
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 620245-N-2018
 

Informacja o wyborze oferty po czynnościach powtórzonych - dostawy oleju w 2017 r.

Dodano: 24-01-2017
 
Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku powtórzonych czynności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 3 tj.: ...
 

Informacja o wyborze oferty - droga Sadlno (Złotowo)

Dodano: 08-12-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.: ...
 

Informacja o wyborze oferty - droga Chlebowo - Boguszyce

Dodano: 08-12-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.: ...