Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Informacja o wyborze oferty » Informacja o wyborze oferty - droga Chlebowo - Boguszyce

Informacja o wyborze oferty - droga Chlebowo - Boguszyce

Wierzbinek, dn. 07.12.2016 r.

OŚiZP.271.6.2016 .TW

 

Wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę w postępowaniu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr  333979 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji                              Chlebowo-Boguszyce"

 

Wójt Gminy Wierzbinek zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w przedmiot zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.:

 

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518  Warszawa

za cenę brutto: 574.843,48 PLN

 

oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów - CENA 60 % i RĘKOJMIA 40 % Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

UWAGI

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o. o. ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

-

2

Przedsiębiorstwo robót drogowych „INODROG", Sp. z o. o.;              ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

-

3

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

-

4

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518  Warszawa

-

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o. o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

-

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

 liczba punktów w kryterium

CENA i RĘKOJMIA

suma łączna punktacji przyznana przez komisję

1

C= 42,76  R = 26,66

208,26

2

C= 57,88  R= 26,66

253,62

3

C= 60,00 R= 33,77

281,31

4

C= 58,50 R = 40,00

295,50

5

C= 50,33 R= 40,00

270,99

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ Paweł Szczepankiewicz