Wyszukiwarka:

Zamówienia 2016

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 357817-2016

Dodano: 13-12-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333960-2016

Dodano: 17-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333979-2016

Dodano: 17-11-2016
 
Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
 

Przetarg nieograniczony na "Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno"

Dodano: 31-10-2016
 
Ogłoszenie nr 333960 - 2016 z dnia 2016-10-31 r. Sadlno: Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sadlno (Złotowo) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 

Przetarg nieograniczony na "Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce"

Dodano: 31-10-2016
 
Ogłoszenie nr 333979 - 2016 z dnia 2016-10-31 r. Sadlno: Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane