Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne » Zamówienia 2016 » Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333979-2016

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 333979-2016

Wierzbinek, dnia 17.11.2016 r.

OŚiZP.271.6.2016.TWOferencidotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 333979 - 2016; data zamieszczenia: 31.10.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo- Boguszyce"


 

Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Podana przez Zamawiającego kwota na realizację zamówienia: 780.000,00 PLN brutto

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.07.2017 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy


Nr oferty

Wykonawca

cena brutto oferty

w PLN

oferowany okres

rękojmi

1

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

786.412,68

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo robót drogowych „INODROG", Sp. z o. o.; ul. Budowlana 38, 88 - 100 Inowrocław

581.030,01

60 miesięcy

3

Zakład Usług Drogowych

Marek Smorczyński

Olsza 3, 88-300 Mogilno

560.549,19

76 miesięcy

4

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

574.843,48

90 miesięcy

5

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o. o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

668.127,27

90 miesięcy
Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł Szczepankiewicz

a/a