Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne » Zamówienia publiczne » Zamówienia 2016 » Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 357817-2016

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 pzp dot. ogłoszenia 357817-2016

 

Wierzbinek, dnia 13.12.2016 r.

OŚiZP.271.8.2016.TW
Oferenci
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OGŁOSZENIE nr 357817 - 2016; data zamieszczenia: 02.12.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych do obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wierzbinek w 2017 r."


 

Wójt Gminy Wierzbinek działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm./, informuje o ofertach biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Podana przez Zamawiającego kwota na realizację zamówienia: 300.000,00 PLN brutto

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Nr oferty

Wykonawca

cena łączna oferty brutto

w PLN

1

ZUH NAFTOHURT Sp. z o. o.

ul. Warszawska 58

62-610 Sompolno

207.722,40

2

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o.

ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Baza paliw - Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

207.600,00

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

204.399,20

Wójt Gminy Wierzbinek


/-/ Paweł Szczepankiewicz

a/a