Wyszukiwarka:

Zamówienia 2017

Przetarg nieograniczony na "Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek"

Dodano: 17-11-2017
 
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek”
 

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wierzbinek"

Dodano: 09-11-2017
 
Zamawiającym jest Gmina Wierzbinek, która zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art.39 Pzp) o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).