Wyszukiwarka:

Zamówienia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wierzbinek w 2020 r."

Dodano: 06-12-2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wierzbinek w 2020 r."
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku"

Dodano: 02-12-2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku"
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek"

Dodano: 15-11-2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Wierzbinek"
 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek"

Dodano: 25-03-2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbinek"
 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"

Dodano: 20-02-2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem wyposażenia"