Wyszukiwarka:

Drogi publiczne

 L.p. Czego dotyczy
 DOC PDF
1
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (dojazdowej) i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

2 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego