Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuro Obsługi Mieszkańca » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrytka EPUAP: /2v9moua83b/skrytka

lub /2v9moua83b/SkrytkaESP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB, rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5MB
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism musi być zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD
 • Płyta DVD
 • Pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Cezary Szymański
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (29/01/2008 15:30:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (10/06/2008 08:16:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (01/07/2019 07:51:09)