Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Maj 2018
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Maj 2018
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

WÓJT GMINY WIERZBINEK PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 193 POŁ. W OBRĘBIE GOCZKI

 

WÓJT GMINY WIERZBINEK

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 193 POŁ. W OBRĘBIE GOCZKINieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 193 o pow. 7,5700 ha położona w obrębie ewidencyjnym Goczki stanowi własność Gminy Wierzbinek. Dla nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kole księga wieczysta nr KN1K/00031173/0.

Przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej zagospodarowania nie można określić z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na tereny zabudowy usługowej. Na części nieruchomości znajduje się złoże kruszywa naturalnego „Goczki Polskie”. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość przeznaczona jest na grunty orne RV, RVI oraz ter. zab. mieszkalnej B.

Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości wynosi 144 415 zł netto. Do osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku o godzinie 900.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wierzbinku numer: 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873 najpóźniej do dnia 13 czerwca 2018r. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 7 220,75 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane na stronie internetowej urzędu www.wierzbinek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w pokoju nr 109 Urzędu Gminy w Wierzbinku lub pod nr tel. 63 2611380 wew. 191.Wierzbinek, dnia 09 maja 2018r.

 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać