Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Marzec 2018
N P W S C P S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Marzec 2018
 
 
 
Chciałbyś tam mieszkać - jest to możliwe!
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

Otwarty konkurs projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

ZARZĄDZENIE Nr 5 / 2018

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 26. 02. 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1565), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017 r. poz.1463 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1


  1. Ogłaszam otwarty konkurs na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek na rok 2018.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Formularz oferty, wraz ze wzorami załączników

 

Zarządzenie Nr 5/2018

Załącznik nr. 1 Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbinek o konkursie

Załącznik nr. 2 Wzór oferty

Załącznik nr. 3 Umowa

Załącznik nr. 4 sprawozdanie

 

 

 

 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać