Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Styczeń 2020
N P W S C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Styczeń 2020
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

DRUKI wniosków do pobrania

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEiDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ALKOHOLE

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie  napojów   alkoholowych na czas określony

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Wniosek o udzielenie zezwolenia na krajowy przewóz osób

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________   

LOKALIZACJA ZJAZDU

Wniosek

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (dojazdowej) i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________   

PODATKI

Deklaracja na podatek leśny

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o lasach

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o gruntach

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej 

Oświadczenie

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZAŚWIADCZENIA 

Wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o wydanie wypisu i wyrysu

Podanie o wydanie zaświadczenia o braku planu

Podanie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o przeniesienie

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o wydanie dezyzji  zatwierdzającej  podział  nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać  idołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

WYCINKA DRZEW

Wniosek 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać idołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Starostwa Powiatowego w Koninie dot. nowego wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

WYŁĄCZENIE OGRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

 

 


 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać