Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Marzec 2018
N P W S C P S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Maj 2018
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

DRUKI wniosków do pobrania

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEiDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

ALKOHOLE

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie  napojów   alkoholowych na czas określony

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Wniosek o udzielenie zezwolenia na krajowy przewóz osób

LOKALIZACJA ZJAZDU

Wniosek

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (dojazdowej) i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego

Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym

PODATKI

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja o lasach

Informacja o gruntach

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek

ZAŚWIADCZENIA 

Wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Wniosek o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podanie o wydanie wypisu i wyrysu

Podanie o wydanie zaświadczenia o braku planu

Podanie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Oświadczenie o przeniesienie

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie dezyzji  zatwierdzającej  podział  nieruchomości

WYCINKA DRZEW

Wniosek 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pismo Starostwa Powiatowego w Koninie dot. nowego wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

Wniosek o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

WYŁĄCZENIE OGRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek 

 

 


 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać