Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Marzec 2020
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Marzec 2020
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

Ochrona Środowiska

Ogłoszenie o zakończonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Wierzbinek, dnia 29 września 2015 r


Znak pisma GK.6232.3.2015.KR

 

Ogłoszenie


Informuję, ze zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Wierzbinek.

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycia dachowe został zidentyfikowany w *2585* miejscach, z czego
*860* to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, *1669 *to azbest na budynkach gospodarczych i użyteczności publicznej a w *56* lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji - oznaczone jako „magaz."
Łączna ilość zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Wierzbinek to:
*432 867 m2 o szacunkowej masie 4 758 149 kg*

 

 Wójt Gminy

Paweł Szczepankiewicz

Ogłoszenie w wersji pdf (załącznik)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Racinowska Karolina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (30/09/2015 14:04:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (30/09/2015 14:05:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (30/09/2015 14:05:08)
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Gmina Wierzbinek mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

 

„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbinek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych."

 

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

 

 

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbinek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych", wykonane zostaną:

 • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności

 • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

 • podsumowanie wyników inwentaryzacji, zawierające w szczególności:

   • prezentację i interpretację danych zgromadzonych w trakcie inwentaryzacji z natury

   • aktualizację harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest

   • aktualizację kalkulacji kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest*, uwzględniającą prognozę do 2032 roku.

 

Mieszkańcy Gminy Wierzbinek poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o podsumowaniu wyników m.in. poprzez:

      • informację na stronie internetowej urzędu

      • informację w prasie i mediach lokalnych

      • informację przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

 

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 26 lipca prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

 

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Racinowska Karolina
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Cezary Szymański (25/06/2015 13:58:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Cezary Szymański (25/06/2015 14:01:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (25/06/2015 14:18:53)
Obowiązujacy na terenie Gminy Wierzbinek Regulamin utrzymania czystości i porzadku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Woźniak (22/09/2006 08:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (16/07/2007 14:47:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Cezary Szymański (13/08/2015 12:57:38)
Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzbinek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Woźniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Woźniak (23/06/2006 12:49:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Piasecka (16/07/2007 14:46:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Woźniak (05/07/2012 12:31:18)
 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać