Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Styczeń 2019
N P W S C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Styczeń 2019
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

Projekt "Maluchy z Wierzbinek idą do przedszkola"

 

Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola

Gmina Wierzbinek pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna".

Projekt będzie realizowany od 01.11.2017 r. do 31.01.2019 r.

Projekt zakłada:

  1. Wyposażenie 2 sal przedszkolnych w nowowybudowanym Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku w meble, sprzęt IT, audiowizualny, zabawki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

  2. Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w dwóch oddziałach przedszkolnych 3 i 4 latków z terenu gminy Wierzbinek z bieżącym funkcjonowaniem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Oddziały przedszkolne funkcjonować będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00 i zapewnią dzieciom realizację podstawy programowej oraz udział w zajęciach wspomagających wszechstronny rozwój dzieci, rozwijających ich pasje i zainteresowania.

  • język angielski w ilości 60 h na grupę w ciągu 12 miesięcy okresu realizacji projektu.

  • zajęcia rytmiczno - ruchowe 40 h na grupę w ciągu 12 miesięcy okresu realizacji projektu.
  1. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.

     

  2. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych zwiększających szanse edukacyjne dla 25 dzieci w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.:

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej łącznie 40 h na grupę w okresie realizacji projektu,

- wsparcie logopedyczne dla 16 dzieci po 20 godzin na dziecko w okresie realizacji projektu, łącznie 320 h.


Wszystkie zajęcia przedszkolne, zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom bezpłatnie. Rodzice nie ponoszą żadnych opłat za udział dziecka w projekcie.

W projekcie może wziąć udział 25 dzieci z terenu gminy Wierzbinek dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną. W momencie przystąpienia do projektu dziecko musi mieć ukończone 3 lata i nie więcej niż 4 lat (rocznikowo) a więc przyjmowane będą dzieci urodzone w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku w pokoju nr 211 w terminie od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Pana Cezarego Szymańskiego pod numerem telefonu: (63)2611190.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”

Dodano: 22-12-2017
 
miniatura
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna
 
 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać