Zapraszamy do Wierzbinka

Witamy we Wierzbinku

 

Informacje


Urząd Gminy w Wierzbinku
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Wierzbinek
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
w godz. 08.00 - 11.00
i w godz. 14.00 - 16.00
 
 

Kalendarium

Wrzesień 2018
N P W S C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Wrzesień 2018
 
 
 
Sygnały Wierzbinka
 
 
 
 
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
 

II Gala Samorządowa

II Gala Samorządowa
 
Rok 2010 jest jubileuszem 20-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji w dniu 26 lutego br. w Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach odbyła się II Gala Samorządowa połączona z obchodami XX -lecia samorządu gminy Wierzbinek. Wśród zaproszonych gości na gali obecni byli m.in.: Ireneusz Niewiarowski - Senator RP, Elżbieta Streker-Dembińska - Posłanka RP, Irena Tomaszak-Zesiuk - Posłanka RP, Stanisław Bielik- Starosta Powiatu Konińskiego, Tadeusz Słodkiewicz - Burmistrz Sompolna, Ryszard Nawrocki - Wójt Gminy Stare Miasto. Antoni Klonowski - Wójt Skulska, Józef Karmowski - Wójt Kramska, dr Marek Waszkowiak - Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Jerzy Konieczka - Prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, Marek Grabowski - Prezes Gminnej Spółdzielni „Sch" w Wierzbinku, Radni i Sołtysi gminy Wierzbinek obecnej i minionych kadencji.

Wójt Paweł Szczepankiewicz powitał wszystkich przybyłych na uroczystość a następnie dokonał podsumowania zrealizowanych działań w 2009 roku. Pani Sekretarz Jolanta Siekaczyńska poinformowała zebranych o Konkursie Innowator 2009, którego podwójnym laureatem został Pan Wójt Paweł Szczepankiewicz. Na początku grudnia ubiegłego roku w Warszawie Wójt odebrał dyplomy oraz statuetki Człowieka Roku Polskiego Samorządu oraz Grand Innowator 2009.

Następnie w swym wystąpieniu Wójt Paweł Szczepankiewicz przybliżył historię samorządu gminy Wierzbinek w minionym 20-leciu, wspomniał o najważniejszych wydarzeniach.

W dowód uznania za długoletnie i wzorowe pełnienie funkcji Radnego Gminy Wierzbinek Wójt wręczył statuetki Panom: Kazimierzowi Woźniakowi, Bogdanowi Woźniakowi oraz Marcinowi Wołowcowi. Panowie Sołtysi: P. Ryszard Palusiak, Leonard Szkudlarek zostali nagrodzeni za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa i współpracę w budowaniu wiejskiej samorządności.

Pan Starosta Stanisław Bielik wręczył odznaki „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" Pani Krystynie Kaczmarek, Pani Bożenie Puszkiewicz oraz Panu Bogdanowi Woźniakowi i Leonardowi Szkudlarkowi.

Wójt złożył podziękowania za wspieranie i bezinteresowną pomoc oraz okazaną życzliwość w działaniach samorządu gminy Wierzbinek następującym osobom i instytucjom:

 • Danucie Lewińskiej Agencja Ubezpieczeniowa z Wierzbinka BS Wierzbinek,
 • Panu Markowi Grabowskiemu Prezesowi GS „Sch"z Wierzbinka,
 • Panu Jerzemu Konieczko Prezesowi BS Wierzbinek,
 • Józefowi Jaśkiewiczowi z Morzyczyna,
 • Jerzemu Grzelakowi z Sadlna,
 • Adamowi Drzewieckiemu z Sompolna,
 • Andrzejowi Walickiemu z Sadlna,
 • Jadwidze i Janowi Adamskim „Naftex" z Witowa,
 • Jarosławowi Przybylskiemu z Koła,
 • Eugeniuszowi Gołębiowskiemu z Kazubka,
 • Pawłowi Marciniakowi z Sadlna.


Podczas gali specjalne podziękowania otrzymali instruktorzy muzyczni Panowie: Jan Kucal, Jan Skuratowicz i Marek Kaczalski.

Na zakończenie w debacie samorządowej wzięli udział Pan Bogdan Perzyński - były Radny, Pan Maciej Kaczmarek - zastępca Wójta, Jacek Musiał - Przewodniczący Rady Gminy Wierzbinek oraz Wójt Paweł Szczepankiewicz.

Oprawę muzyczną zapewnił Pan Jan Kucal z Gminną Orkiestrą Dętą z Wierzbinka. Gościnnie wystąpił zespół Zderzenie ze Starego Miasta oraz. mażoretki „Sigma".

Miłym akcentem na zakończenie II Gali Samorządowej był koncert zespołu Echo Kujaw.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2009r .
 1. Modernizacja sieci wodociągowych, stacja wodociągowa w Racięcinie, opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Sadlnie, Wierzbinku oraz kanalizację - 83 582,52 zł
 2. Rewitalizacja Parku w Wierzbinku oraz w Kryszkowicach - 354 931,67 zł
 3. Dotacja celowa na budowę chodników w: Sadlnie, Morzyczynie, Kryszkowicach - 184 790,69 zł
 4. Budowa chodnika w Zaryniu oraz dróg: Dziadoch - Teodorowo - Rybno, Sadlno - Helenowo - Trzciniec, Kazubek - Zakrzewek, Kryszkowice, Łysek, Noć - Broniszewo, Pagórki, Palmowo, Racięcin - Słomkowo - Sadlno, Sadlno - działki, Witkowice, Zaryń - działki, Zaryń - Zamość, Ziemięcin - łącznik, Janowo - Talarkowo, Noć - Obory - Stara Ruda, Wilcza Kłoda - Ignacewo, Opracowanie dokumentacji na drogi Ruszkówek - Zaborowo, Nykiel - Rybno, Boguszyce - Synogać, Stefanowo - Trzciniec - 2 828 459,69 zł
 5. Zakup wiat przystankowych - 28 000,00 zł
 6. Zakup gruntów - 79 225,66 zł
 7. Modernizacja strażnic OSP Wilcza Kłoda, Synogać, Boguszyce, wpłata na fundusz celowy PSP i Policji - 128 704,00 zł
 8. Modernizacja budynku gimnazjum w Morzyczynie, szkół w Zakrzewku i Sadlnie - 584 829,82 zł
 9. Opracowanie dokumentacji na świetlicę w Zaryniu - 29 000,00 zł
 10. Budowa boiska w Chlebowie - 352 321,07 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2010 r.

 1. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku wraz z zakupem wozu asenizacyjnego i ciągnika, dokumentacja kanalizacji w Sadlnie, przyłącza wodociągowe - 1 672 000,00 zł
 2. Rewitalizacja Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru - etap II - 710 511,00 zł
 3. Dotacja celowa na przebudowę chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową - 120 000,00 zł
 4. Dotacja celowa na: budowę chodników w Sadlnie, Morzyczynie, odnowę dróg Noć - Koszewo, Tomisławice - Witkowice - Nowa Wieś, dokumentacja na chodniki Morzyczyn - Kol Racięcin - Talarkowo 300 000,00 zł
 5. Budowa chodnika w Zaryniu, budowa dróg: Dziadoch, Teodorowo, Rybno, Kazubek - Zakrzewek, Nykiel - Rybno, Stefanowo Racięckie - Trzciniec, Wilcza Kłoda - Ignacewo, Noć - Obory - Stara Ruda, Boguszyce - Synogć, Ruszkowo - Broniszewo, Janowo - Talarkowo, Kwiatkowo - Walerianowo -Paradowo, Racięcin hydrofornia, Mąkoszyn, Sadlno działki, Zaryń, dokumentacja chodnik Stara Ruda i drogi Chlebowo - Wygon, Walerianowo - Witkowice, Racięcin - Broniszewo, Kazubek - Gaj, Chlebowo - Zakrzewek - 1 746 000,00 zł
 6. Zakup wiat przystankowych - 8 000,00 zł
 7. Dokumentacja pod budowę Urzędu Gminy - 70 000,00 zł
 8. Modernizacja strażnic OSP Mąkoszyn, Ziemięcin, Synogać, Boguszyce, zakup samochodu dla OSP Wierzbinek - 250 000,00 zł
 9. Rozbudowa Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie - 430 000,00 zł
 10. Uporządkowanie systemu zbiórki odpadów na terenie gminy Wierzbinek - 100 000,00 zł
 11. Oświetlenie uliczne Łysek, Zaryń oraz dokumentacja na oświetlenie Wilcza Kłoda, Kazimierzewo - 150 000,00 zł
 12. Modernizacja świetlicy w Zaryniu i Zielonce - 264 000,00 zł


 

Aktualności

 
 

Kanały informacyjne

 
 
 
O gminie Wierzbinek w Konińskiej Gazecie Internetowej
 
 
 
Aglomeracja konińska
 
 
 
FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS
 
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 
 
 
informacja dla lokalnych przedsiębiorców
 

Wierzbinek - tu warto mieszkać