Baner główny

Środki europejskie i krajowe

 • Miniatura zdjęcia news

  30.01.2023

  Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023

  Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  05.12.2022

  Dostępny samorząd – granty

  Gmina Wierzbinek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.11.2022

  Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno

  Gmina Wierzbinek otrzymała dotację na realizację zadania „Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno”

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  22.10.2021

  Informacja o realizacji projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 45 806,00 zł, wartość całej inwestycji to 87 467,39 zł.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  20.09.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach "

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  21.07.2022

  Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno".

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  31.05.2022

  Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 995 000,00 zł w ramach II edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

  Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 955 000,00 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  25.04.2022

  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup laptopów i oprogramowania dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ” .

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  25.04.2022

  cyfryzacja Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu i oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo informacji i stopień cyfryzacji Urzędu Gminy w Wierzbinku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  28.02.2022

  Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022

  Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.9/22 z dnia 04.02.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

  Czytaj więcej

 • Partnerzy

  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa
  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa