Baner główny

Gminna Administracja Placówek Oświatowych

Informacje ogólne

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku jest jednostką organizacyjną działającą, jako jednostka budżetowa. Przedmiotem działalności placówki jest obsługa i nadzór placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wierzbinek, obejmujących szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkole w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. Na terenie gminy znajduje się 9 jednostek oświatowych, do których uczęszcza w 2006 roku 1211 uczniów, uczy w nich łącznie 139 nauczycieli. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek liczby uczniów w kolejnych klasach, tendencja spadkowa widoczna jest na przykładzie szkół podstawowych, gdzie liczba uczniów w kl. I jest niższa w porównaniu z kl. VI o 51 uczniów. Podobnie sytuacja występuje w szkołach gimnazjalnych, gdzie w klasach III uczęszcza łącznie 141 uczniów, natomiast w klasach I 132 uczniów. Od 2005 roku nastąpił wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy co spowodowane było wdrażaniem reformy oświaty zgodnie, z którą nauczanie języka angielskiego odbywa się już w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa