Baner główny

Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie o eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego.

Z uwagi na prowadzone przez Powiat Koniński prace związane z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego” uprzejmie przypominamy, że warunki użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest zostały szczegółowo określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest czy Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powyższe przepisy wyraźnie wskazują, iż wszelkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powinny być realizowane przez wykonawców z odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz spełniać szereg wymogów wynikających m.in. z ww. przepisów.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa