Baner główny

Grant od Fundacji ORLEN dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, plakat i tekst

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku otrzymała grant od Fundacji ORLEN w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „WybieraMY akTYwność” w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. Projekt realizowany będzie od października tego roku do czerwca 2024 roku w Filii bibliotecznej w Morzyczynie. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, w tym seniorów, poprzez działanie na rzecz aktywnego i zdrowego stylu życia i zainspirowanie do działań na rzecz dobra wspólnego. Beneficjentami projektu są mieszkańcy Gminy Wierzbinek w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, których chcemy zainspirować do zrobienia pierwszego kroku, aby na trwale zmienić nawyki żywieniowe, które przyczynią się do polepszenia zdrowia i kondycji. W ramach projektu zrealizowanych będzie 25 spotkań i wykładów o tematyce społecznej, zdrowotnej, zajęcia ruchowe i rozwijające zainteresowania. Przeprowadzone zostaną zajęcia ze specjalistami – dietetykiem, rehabilitantem, alergologiem, optometrystą, Amazonkami oraz wolontariuszami z hospicjum. Odbędą się zajęcia ruchowe na matach oraz spacery z kijkami – nordic walking. Zorganizowany zostanie cykl warsztatów manualnych, podczas których uczestnicy projektu zapoznają się z takimi technikami jak: makrama, decoupage, string art. Wykonane zostaną również lampiony, ekoświece oraz budki dla ptaków, które zawieszone zostaną w różnych miejsca w Gminie Wierzbinek. Przy bibliotece zamontowane zostaną stojaki na rowery oraz stolik do gry w szachy, które zachęcać mają do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Projekt przewiduje również doposażenie biblioteki, co pozwoli na przeprowadzenie zajęć i spotkań w czasie trwania projektu. Zakupione zostaną mobilne stoły, krzesła, ekran projekcyjny, maty do ćwiczeń i kijki do nordic walking. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany piknik integracyjny dla mieszkańców, podczas którego uczestnicy spędzą czas na świeżym powietrzu (wspólne ćwiczenia, gra XL), pomalują ekoworki i spróbują zdrowych przekąsek. Piknik będzie również okazją do uroczystego podsumowania projektu.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa