Baner główny

Informacja Komisariatu Policji w Sompolnie - Plan Priorytetowy

Komisariat Policji w Sompolnie informuje że na terenie gm. Wierzbinek od 1 stycznia bieżącego roku jest prowadzony Plan Priorytetowy dotyczący problemu jakim jest popełnianie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym, czyli kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu alkoholu przez osoby przyjeżdżające do sklepów Spożywczo-Przemysłowych w miejscowości Sadlno gm. Wierzbinek w celu zakupienia alkoholu, oraz problemem jakim jest spożywanie alkoholu w obrębie tych sklepów. Realizowanie powyższych działań podyktowane są zgłoszeniami mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie tej informacji na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej miasta oraz proszę informować mieszkańców o prowadzonych działaniach prewencyjnych na terenie gminy Wierzbinek.
Wzmożone działania będą prowadzone przez funkcjonariuszy KP Sompolno z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz dzielnicowego podległego rejonu służbowego.
Działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w godzinach wieczorowo-nocnych wzmożone kontrole w wyżej wymienionej miejscowość w celu wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz osoby nie stosujące się do przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.
W okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia dodatkowo kierować patrole WRD KMP Konin w celu wyeliminowania w/w problemu.
W okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia kierowane będą również dodatkowe patrole funkcjonariuszy prewencji w celu wyeliminowanie patologi społecznej jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz innych wykroczeń porządkowych.
Bieżący kontakt z właścicielami sklepów oraz pracownikami pod kątem uzyskania informacji odnośnie popełnianych tam przestępstw i wykroczeń.

Sporządził:
mł. asp. Krzysztof Bąkowski

Informacja Komisariatu Policji w Sompolnie - Plan Priorytetowy - pismo PDF

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa