Projekt pt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” nr FEWP.10.01-IZ.00-0006/23 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 lipca 2024 roku ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”. Nabór trwa od 15 lipca 2024 roku do 19 lipca 2024r. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizuje spotkanie informacyjne dotyczące ww. projektu. Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, sala konferencyjna nr 110-111, godz. 10:00 -14:00.

Podczas spotkania osoby zainteresowane oraz pracodawcy uzyskają informacje od Partnerów projektu na temat:

- uczestników i założeń projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”,

- bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności

gospodarczej/spółdzielni/przedsiębiorstw społecznych,

- finansowego wsparcia pomostowego,

- zatrudnienia subsydiowanego,

- wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,

- szkoleń zawodowych,

- dodatku relokacyjnego,

- dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia

 

Więcej szczegółów poniżej oraz na stronie Urzędu www.konin.praca.gov.pl .