Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwała Nr XIV/115/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/115/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2012

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012r.

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu:

w formacie pdf 


Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIV/114/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/114/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIV/113/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/113/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr II/4/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIV/112/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/112/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIV/111/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIV/111/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

budżetu gminy Wierzbinek na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:

 

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 4/12 z dnia 10 lutego 2012 roku
- Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/127/12 z dnia 21 lutego 2012 roku
- Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XVI/132/12 z dnia 26 marca 2012 roku
- Uchwała Nr XVII/136/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 kwietnia 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 13/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 19/12 z dnia 30 maja 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 21/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku
- Uchwała Nr XVIII/140/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 czerwca 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 22/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 24/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIV/110/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/110/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2012 – 2020

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Data utraty mocy:

Traci moc Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XIII/101/11 z dnia 8 grudnia 2011 roku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011-2016.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

 

 

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII109/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/109/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/108/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/108/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

powierzenia Spółce pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usług publicznych na rzecz Gminy Wierzbinek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie w tym zakresie umowy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/107/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/107/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 54/3 o pow. 0,2300 ha.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/106/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/106/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kryszkowice oznaczona nr ewidencyjnym 133/3 o pow. 0,1400 ha.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/105/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/105/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określonynieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zielonka oznaczona nr ewidencyjnym 99/1 o pow. 0,0700 ha.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/104/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/104/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony -  nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kalina oznaczona nr ewidencyjnym 21/2 o pow. 0,0800 ha.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/103/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/103/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zaryń oznaczona nr ewidencyjnym 244/1 o pow. 0,1200 ha.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/102/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/102/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/101/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/101/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/100/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/100/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XIII/99/11

Dokument:

Uchwała Nr  XIII/99/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 8 grudnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/98/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/98/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/97/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/97/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wierzbinek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/96/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/96/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:

W Uchwale Nr XI/88/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2011roku w sprawie zmian w budżecie w § 1 ust.4 postanowiono ,że " w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: w dziale 900 rozdział 90004 w § 4300 plan przed zmianą zapisano kwotę 7 000,00 zł a winno być 5 000,00 zł oraz w rubryce plan po zmianie zapisano kwotę 37 000,00 zł a winno być 35 000,00 zł"

Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/94/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/94/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr 15/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/95/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/95/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany uchwały nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Status dokumentu:  obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:

 

Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/93/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/93/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/92/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/92/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod nieruchomości.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XII/91/11

Dokument:

Uchwała Nr  XII/91/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28 listopada 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/90/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/90/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Uchwały nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: - zmiany Uchwały nr IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/89/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/89/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/88/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/88/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/87/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/87/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyboru ławników

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/86/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/86/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/85/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/85/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/84/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/84/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/83/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/83/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 239/1 położonej w obrębie geodezyjnym Goczki

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/82/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/82/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/81/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/81/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/80/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/80/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 157 i 159 położonych w obrębie geodezyjnym Kazubek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/79/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/79/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/78/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/78/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/77/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/77/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 387/2 i 387/3 położonych w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/76/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/76/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 128/3 i 128/5 położonych w obrębie geodezyjnym Kryszkowice

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/75/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/75/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 59/1 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/74/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/74/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 42 położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/73/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/73/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 40/2 i 41/2 położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/72/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/72/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 121/2 i 121/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pamiątka

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/71/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/71/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 161/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdoczesnego właściciela działek 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9 i 161/10 z obrębu ewidencyjnego Chlebowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XI/70/11

Dokument:

Uchwała Nr  XI/70/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9 i 161/10 o łącznej powierzchni 0,8688 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Chlebowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25 października  2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminyw Wierzbinku.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr X/69/11

Dokument:

Uchwała Nr  X/69/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wygaśnięcia mandatu radnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31 sierpnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr X/68/11

Dokument:

Uchwała Nr  X/67/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31 sierpnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr X/67/11

Dokument:

Uchwała Nr  X/67/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek” nr POKL.09.01.01-30-031/11 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.12.2011 r. do 30.11.2013r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31 sierpnia 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/66/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/66/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/65/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/65/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie na 2011 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/63/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/63/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/64/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/64/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wchodzi w życie od 1 września 2011.

Data utraty mocy: Traci moc uchwała Nr XVII/106/08 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 25 kwiecień 2008 r w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/62/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/62/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wierzbinek” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. o wartości 150 000,00 zł.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/61/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/61/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek uchwalonego Uchwałą nr XLII/264/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 lipca 2010r. obejmującego wybrane tereny na obszarze gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/60/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/60/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 251/2 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Chlebowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IX/59/11

Dokument:

Uchwała Nr  IX/59/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

nie wydzielenia z Sołectwa Tomisławice nowego Sołectwa Palmowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29 lipca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VIII/58/11

Dokument:

Uchwała Nr  VIII/58/11Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany uchwały  nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: uchwałę nr VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VIII/57/11

Dokument:

Uchwała Nr  VIII/57/11Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VIII/56/11

Dokument:

Uchwała Nr  VIII/56/11Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VIII/55/11

Dokument:

Uchwała Nr  VIII/55/11Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VIII/54/11

Dokument:

Uchwała Nr  VIII/54/11Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2010 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/53a/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/53a/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 250/XXXVII/06 poprzez zmianę załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/52/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/52/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 251/XXXVII/06 poprzez zmianę załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/51/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/51/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

 ustalania wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/50/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/50/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/49/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/49/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/48/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/48/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację pod budowę chodnika przy drodze P 3193 Morzyczyn - Ruszkowo

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/47/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/47/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przystąpienia Gminy Wierzbinek jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z. o.o. w Koninie ul. Sulańska 13

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/46/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/46/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/45/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/45/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Tomisławice

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznychna terenie Gminy Wierzbinek.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/44/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/44/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

włączenia części Sołectwa Synogać do Sołectwa Boguszyce

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VII/43/11

Dokument:

Uchwała Nr  VII/43/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23 maja 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/42/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/42/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/41/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/41/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyposażenia spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku w nieruchomości

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/40/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/40/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/39/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/39/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/38/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/38/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/37/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/37/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia
2006r. w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/36/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/36/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/35/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/35/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany uchwały nr XXVII/176/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia
8 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego oraz wysokość innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie  1 września 2011r.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/34/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/34/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przystąpienia do czynności prawnych mających na celu zaspokojenie na terenie Gminy Wierzbinek zbiorowych potrzeb w zakresie telekomunikacji oraz innej infrastruktury technicznej

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/33/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/33/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/32/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/32/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/31/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/31/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku położonym na działce oznaczonej nr  ewidencyjnym 112/1 o pow. 0,2200 ha obręb geodezyjny Tomisławice gm. Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/30/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/30/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: zgłoszenia sołectwa Wierzbinek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr VI/29/11

Dokument:

Uchwała Nr  VI/29/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przystąpienia do programu Odnowa Wsi finansowanego ze środków budżetu województwa wielkopolskiego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/28/11

Dokument:

Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na czas określony - lokal nr 18 w budynku Urzędu Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/27/11

Dokument:

Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Boguszyce i Sołectwa Synogać

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/26/11

Dokument:

Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/25/11

Dokument:

Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/24/11

Dokument:

Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/23/11

Dokument:

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/22/11

Dokument:

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/21/11

Dokument:

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/20/11

Dokument:

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

nabycia działki o powierzchni ok. 0,1500 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Racięcin oznaczonej numerem ewidencyjnym 220

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/19/11

Dokument:

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

założenia cmentarza komunalnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/18/11

Dokument:

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zbycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki44/5, położonej w obrębie Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek, w trybie bezprzetargowym oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr V/17/11

Dokument:

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie:

zbycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 48/4, położonej w obrębie Palmowo gm. Wierzbinek, w trybie bezprzetargowym oraz określeniawarunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 1 marca 2011r.
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -