Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenie nr 64/2010

Dokument: Zarządzenie 64/2010
w sprawie:

upoważnienia Zastępcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 63/2010

Dokument: Zarządzenie 63/2010
w sprawie:

upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Wierzbinek do wydawania decyzji administracyjnych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 62/2010

Dokument: Zarządzenie 62/2010
w sprawie:

przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 61/2010

Dokument: Zarządzenie 61/2010
w sprawie:

określenia sposobu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 60/2010

Dokument: Zarządzenie 60/2010
w sprawie:

przekazanie w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 59/2010

Dokument: Zarządzenie 59/2010
w sprawie:

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego na rzecz Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 57/2010

Dokument: Zarządzenie 57/2010
w sprawie:

ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno-Bożonarodzeniowe", powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 56/2010

Dokument: Zarządzenie 56/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 55/2010

Dokument: Zarządzenie 55/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.12.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 54/2010

Dokument: Zarządzenie 54/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.12.2010
Data wejścia w życie: 30.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 53/2010

Dokument: Zarządzenie 53/2010
w sprawie:

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC na dzień 31.12.2010 roku zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.12.2010
Data wejścia w życie: 27.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 52/2010

Dokument: Zarządzenie 52/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.12.2010
Data wejścia w życie: 27.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 51/2010

Dokument: Zarządzenie 51/2010
w sprawie:

 zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2010
Data wejścia w życie: 10.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 50/2010

Dokument: Zarządzenie 50/2010
w sprawie:

 powołania Gminnego Biura Spisowego do celów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 6.12.2010
Data wejścia w życie: 6.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 49/2010

Dokument: Zarządzenie 49/2010
w sprawie:

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.11.2010
Data wejścia w życie: 26.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 48/2010

Dokument: Zarządzenie 48/2010
w sprawie:

zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 01.09.2010r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.11.2010
Data wejścia w życie: 26.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 47/2010

Dokument: Zarządzenie 47/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.11.2010
Data wejścia w życie: 22.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 46/2010

Dokument: Zarządzenie 46/2010
w sprawie:

projekt budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 12.11.2010
Data wejścia w życie: 12.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 45/2010

Dokument: Zarządzenie 45/2010
w sprawie:

ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011-2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 12.11.2010
Data wejścia w życie: 12.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 44/2010

Dokument: Zarządzenie 44/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 3.11.2010
Data wejścia w życie: 3.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 43/2010

Dokument: Zarządzenie 43/2010
w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających  się u awans na stopień nauczyciela  mianowanego  na wniosek Pani  Anny Beneturskiej oraz Pana Tomasza Karczewskiego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.10.2010
Data wejścia w życie: 27.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 42/2010

Dokument: Zarządzenie 42/2010
w sprawie:

ustalenia stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21.10.2010
Data wejścia w życie: 21.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 41/2010

Dokument: Zarządzenie 41/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.10.2010
Data wejścia w życie: 18.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 40/2010

Dokument: Zarządzenie 40/2010
w sprawie:

rejestru umów w Urzędzie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 6.10.2010
Data wejścia w życie: 6.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 39/2010

Dokument: Zarządzenie 39/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.09.2010
Data wejścia w życie: 29.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 38/2010

Dokument: Zarządzenie 38/2010
w sprawie:

wprowadzenia regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozliczania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 37/2010

Dokument: Zarządzenie 37/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 14.09.2010
Data wejścia w życie: 14.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 36/2010

Dokument: Zarządzenie 36/2010
w sprawie:

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych  ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2010 roku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.08.2010
Data wejścia w życie: 27.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 35/2010

Dokument: Zarządzenie 35/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.08.2010
Data wejścia w życie: 27.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 34/2010

Dokument: Zarządzenie 34/2010
w sprawie:

ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25.08.2010
Data wejścia w życie: 25.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 33/2010

Dokument: Zarządzenie 33/2010
w sprawie:

powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej  Gminy Wierzbinek Zastępcy Wójta Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 16.08.2010
Data wejścia w życie: 16.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 32/2010

Dokument: Zarządzenie 32/2010
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 16.08.2010
Data wejścia w życie: 16.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 31/2010

Dokument: Zarządzenie 31/2010
w sprawie:

powołania komisji przetargowej na sprzedaż drewna

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 12.08.2010
Data wejścia w życie: 12.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 30/2010

Dokument: Zarządzenie 30/2010
w sprawie:

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady w zakresie wykonywania budżetu środków europejskich

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.08.2010
Data wejścia w życie: 06.08.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 29/2010

Dokument: Zarządzenie 29/2010
w sprawie:

polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 19.07.2010
Data wejścia w życie: 19.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 28/2010

Dokument: Zarządzenie 28/2010
w sprawie:

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 19.07.2010
Data wejścia w życie: 19.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 27/2010

Dokument: Zarządzenie 27/2010
w sprawie:

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pana Mariusza Kubiaka

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 13.07.2010
Data wejścia w życie: 13.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 26/2010

Dokument: Zarządzenie 26/2010
w sprawie:

Powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 09.07.2010
Data wejścia w życie: 09.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: Zarządzenie 13/07 Wójta Gminy Wierzbinek z 18.06.2007 r.
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 25/2010

Dokument: Zarządzenie 25/2010
w sprawie:

Powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 09.07.2010
Data wejścia w życie: 09.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 24/2010

Dokument: Zarządzenie 24/2010
w sprawie:

Zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.07.2010
Data wejścia w życie: 06.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 23/2010

Dokument: Zarządzenie 23/2010
w sprawie:

Odwołania czlonka obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia II tury wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23.06.2010
Data wejścia w życie: 23.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 22/2010

Dokument: Zarządzenie 22/2010
w sprawie:

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2010/2011 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21.06.2010
Data wejścia w życie: 21.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 21/2010

Dokument: Zarządzenie 21/2010
w sprawie:

Rozliczenia kosztów podróży kierowników jednostek organizacyjnych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21.06.2010
Data wejścia w życie: 01.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: Zarządzenie 3/08 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 03.02.2008 r.
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 20/2010

Dokument: Zarządzenie 20/2010
w sprawie:

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 16.06.2010
Data wejścia w życie: 16.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 19/2010

Dokument: Zarządzenie 19/2010
w sprawie:

Przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Sadlnie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.06.2010
Data wejścia w życie: 11.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 18/2010

Dokument: Zarządzenie 18/2010
w sprawie:

Rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 02.06.2010
Data wejścia w życie: 01.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: Zarządzenie 28/07 Wójta Gminy Wierzbinek z 14.11.2007 r.
Dokument uchylony przez: - Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 06.04.2011r.

Zarządzenie nr 17/2010

Dokument: Zarządzenie 17/2010
w sprawie:

Rejestru umów w urzedzie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 02.06.2010
Data wejścia w życie: 02.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 16/2010

Dokument: Zarządzenie 16/2010
w sprawie:

Powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 01.06.2010
Data wejścia w życie: 01.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 15/2010

Dokument: Zarządzenie 15/2010
w sprawie:

Powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 02.06.2010
Data wejścia w życie: 02.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 14/2010

Dokument: Zarządzenie 14/2010
w sprawie:

Ustalenia zasad ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 01.06.2010
Data wejścia w życie: 01.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 13/2010

Dokument: Zarządzenie 13/2010
w sprawie:

Udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 19.05.2010
Data wejścia w życie: 19.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 12/2010

Dokument: Zarządzenie 12/2010
w sprawie:

Zmian w budżecie gminy na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.04.2010
Data wejścia w życie: 29.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 11/2010

Dokument: Zarządzenie 11/2010
w sprawie:

Ustalenia dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy Wierzbinek w zamian za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.04.2010
Data wejścia w życie: 26.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 10/2010

Dokument: Zarządzenie 10/2010
w sprawie:

przyjęcia „Gminnego Planu Utrwalania - Gmina Wierzbinek 2010r."

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 16.04.2010
Data wejścia w życie: 16.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 9/2010

Dokument: Zarządzenie 9/2010
w sprawie:

przesunięcia terminu składania ofert w Konkursie nr 1/2010 w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 15.04.2010
Data wejścia w życie: 15.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 8/2010

Dokument: Zarządzenie 8/2010
w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach konkursu na usługi ze środków Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23.03.2010
Data wejścia w życie: 23.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 7/2010

Dokument: Zarządzenie 6/2010
w sprawie:

Ogłoszenia konkursu ofert na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23.03.2010
Data wejścia w życie: 23.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 6/2010

Dokument: Zarządzenie 6/2010
w sprawie:

Przyjęcia Planu Działania dotyczącego środków z Programu Integracji Społecznej przyznanych na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarzadem Województwa a gminą Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2007r. przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.03.2010
Data wejścia w życie: 22.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 5/2010

Dokument: Zarządzenie 5/2010
w sprawie:

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2009

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 15.03.2010
Data wejścia w życie: 15.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 4/2010

Dokument: Zarządzenie 4/2010
w sprawie:

Niektórych wydatków środków publicznych dokonywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 23.02.2010
Data wejścia w życie: 23.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 3/2010

Dokument: Zarządzenie 3/2010
w sprawie:

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 201

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25.01.2010
Data wejścia w życie: 25.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 2/2010

Dokument: Zarządzenie 2/2010
w sprawie: Ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 25.01.2010
Data wejścia w życie: 25.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 1/2010

Dokument: Zarządzenie 1/2010
w sprawie: Powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 04.01.2010
Data wejścia w życie: 04.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: Zarządzenie 43/2009 z 28.09.2009 r.
Dokument uchylony przez: -