Zarządzenia Wójta 2012

Zarządzenie nr 49/2012

Dokument: Zarządzenie 49/2012
w sprawie:

ustalenia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu w Chlebowie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 48/2012

Dokument: Zarządzenie 48/2012
w sprawie:

wprowadzenia kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 47/2012

Dokument: Zarządzenie 47/2012
w sprawie:

przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzbinek na 2013-2015,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 46/2012

Dokument: Zarządzenie 46/2012
w sprawie:

powołania koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania
czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy
w Wierzbinku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 45/2012

Dokument: Zarządzenie 45/2012
w sprawie:

określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie
Gminy w Wierzbinku, jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzbinek, zasad
jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w
Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 44/2012

Dokument: Zarządzenie 44/2012
w sprawie:

cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe
Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 43/2012

Dokument: Zarządzenie 43/2012
w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji metodą uproszczoną w formie weryfikacji

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 42/2012

Dokument: Zarządzenie 42/2012
w sprawie:

  

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 41/2012

Dokument: Zarządzenie 41/2012
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  17 grudnia 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 40/2012

Dokument: Zarządzenie 40/2012
w sprawie:

  

powołania komisji konkursowej w celu wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Wierzbinku oraz ustalenia regulaminu konkursu

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 7 listopada 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 39/2012

Dokument: Zarządzenie 39/2012
w sprawie:

  

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Grażyny Deręgowskiej

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

15 listopada 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 38/2012

Dokument: Zarządzenie 38/2012
w sprawie:

  

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013-2022

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  8 listopada 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 37/2012

Dokument: Zarządzenie 37/2012
w sprawie:

  

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013-2022

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  8 listopada 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 36/2012

Dokument: Zarządzenie 36/2012
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 16 października 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 35/2012

Dokument: Zarządzenie 35/2012
w sprawie:

  

przeprowadzenia spisu z natury.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 16 października 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 34/2012

Dokument: Zarządzenie 34/2012
w sprawie:

  

pokrywania kosztów związanych z używaniem okularów przez kierowników jednostek organizacyjnych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 15 października 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 33/2012

Dokument: Zarządzenie 33/2012
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 12 października 2012r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 32/2012

Dokument: Zarządzenie 32/2012
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  28 września 2012r.

Data wejścia w życ

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 31/2012

Dokument: Zarządzenie 31/2012
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  31  sierpnia 2012r.

Data wejścia w życie

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 30/2012

Dokument: Zarządzenie 30/2012
w sprawie:

 

informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2012 roku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  20 sierpnia 2012r.

Data wejścia w życie

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 29/2012

Dokument: Zarządzenie 29/2012
w sprawie:

 

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

16 sierpnia 2012r.

Data wejścia w życie

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 28/2012

Dokument: Zarządzenie 28/2012
w sprawie:

 

sprawie powołania komisji do ustalenia pomiaru średniego zużycia paliwa w motopompie pożarniczej TOHATSU M16/8 VC 82ASE.


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 23 lipca 2012r.

Data wejścia w życie

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 27/2012

Dokument: Zarządzenie 27/2012
w sprawie:

 

rozliczenia kosztów podróży kierowników jednostek organizacyjnych


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

19 lipca 2012r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie w dniu  01.08.2012  r

Data utraty mocy:

Traci moc Zarządzenie nr 11/11 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 06 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rozliczenie kosztów podróży pracowników.

Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 26/2012

Dokument: Zarządzenie 26/2012
w sprawie:

 

rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

19 lipca 2012r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie w dniu  01.08.2012  r

Data utraty mocy: Traci moc Zarządzenie Nr 9/11   Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 6 kwietnia 2011  roku
w sprawie: rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek.
 
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 25/2012

Dokument: Zarządzenie 25/2012
w sprawie:

 

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2012/2013 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 11 lipca 2012 r

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 24/2012

Dokument: Zarządzenie 24/2012
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 czerwca 2012 r

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 23/2012

Dokument: Zarządzenie 23/2012
w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego na wniosek Magdaleny Puszkiewicz, Pani Anny Tokarskiej, Pana Andrzeja strzelińskiego, Pani Marleny Malcer, Pani Jadwigi Kraski


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 czerwca 2012 r

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 22/2012

Dokument: Zarządzenie 22/2012
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

27 czerwca 2012 r

Data wejścia w życie:

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 21/2012

Dokument: Zarządzenie 21/2012
w sprawie:

uchylenia  w części Zarządzenia Nr 19/12  z dnia  30 maja 2012 roku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

25 czerwca 2012 r

Data wejścia w życie:

Zarządzenie    wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 20/2012

Dokument: Zarządzenie 20/2012
w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 

11 czerwca 2012 r

 

Data wejścia w życie:

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracownikom.

 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 19/2012

Dokument: Zarządzenie 19/2012
w sprawie:  zmian w budżecie gminy na  rok 2012
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  30 maja 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 18/2012

Dokument: Zarządzenie 18/2012
w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej   w Zaryniu

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

22 maja 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 17/2012

Dokument: Zarządzenie 17/2012
w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

22 maja 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 16/2012

Dokument: Zarządzenie 16/2012
w sprawie:

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

8 maja 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 15/2012

Dokument: Zarządzenie 15/2012
w sprawie:

powołania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od dnia  1maja 2012r.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: - Zarządzenie nr 4/2002 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie  powołania Pełnomocnika Informacji Niejawnych
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 14/2012

Dokument: Zarządzenie 14/2012
w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 13/2012

Dokument: Zarządzenie 13/2012
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 12/2012

Dokument: Zarządzenie 12/2012
w sprawie:

zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonym spisem dokumentacji niearchiwalnej z dnia 15 marca 2012r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 11/2012

Dokument: Zarządzenie 11/2012
w sprawie:

ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w 2012 roku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

24 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 10/2012

Dokument: Zarządzenie 10/2012
w sprawie:

powołania komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 9/2012

Dokument: Zarządzenie 9/2012
w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 kwietnia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie Załącznik

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 8/2012

Dokument: Zarządzenie 8/2012
w sprawie:

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

22 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie Załącznik, Załącznik, Załącznik, Załącznik

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 7/2012

Dokument: Zarządzenie 7/2012
w sprawie:

powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne na konkurs pn "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak was widzą, tak nas malują" oraz przyjęcia Regulaminu jej działania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 marca 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 6/2012

Dokument: Zarządzenie 6/2012
w sprawie:

upoważnienia pracownika do wydania decyzji administracyjnej w imieniu wójta

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 luty 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 5/2012

Dokument: Zarządzenie 5/2012
w sprawie:

planu kontroli zarządczej na 2012 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

14 luty 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 4/2012

Dokument: Zarządzenie 4/2012
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 luty 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 3/2012

Dokument: Zarządzenie 3/2012
w sprawie:

cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

19 stycznia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 2/2012

Dokument: Zarządzenie 2/2012
w sprawie:

regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

2 stycznia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 1/2012

Dokument: Zarządzenie 1/2012
w sprawie:

ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

2 stycznia 2012 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -