Zarządzenia Wójta 2019

Zarządzenie Nr 39/2019

Zarządzenie Nr 35/2019

Zarządzenie Nr 36/2019

Zarządzenie Nr 29/2019

Zarządzenie Nr 25/2019

Zarządzenie Nr 24/2019

Zarządzenie Nr 23/2019

Zarządzenie Nr 22/2019

 

Zarządzenie Nr 21/2019

Zarządzenie Nr 20/2019

Zarządzenie Nr 19/2019

Zarządzenie Nr 18/2019

Zarządzenie Nr 17/2019

 

Zarządzenie Nr 16/2019

 

Zarządzenie Nr 15/2019

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Zarządzenie Nr 10/2019

 

Zarządzenie Nr 9/2019

 
 
 

Zarządzenie Nr 8/2019

 

Zarządzenie nr 7/2012

Zarządzenie Wójta Nr 7 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Załącznik Nr 1

Zarządzenia Nr 6/2019

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenia Nr 4/2019

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ogłoszenie o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

 

 

Zarządzenia Nr 5/2019

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie Wójta Nr 3 w sprawie  upoważnienia pracownika urzędu gminy do umieszczania adnotacji na fakturach Vat albo ich kopiach

 

 

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie Wójta Nr  2/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

 

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie Wójta Nr 1/2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku

 

Załącznik nr 1 -REGULAMIN Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 r

Wzór umowy

WZÓR SPRAWOZDANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Wzór Oświadczenia o toczacych sie postepowaniach

Wzór Oświadczenia o posiadaniu własnego rachunku bankowego

Wzór oferty