Instrukcja korzystania z BIP

Pomoc w obsłudze BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej BIP. Funkcjonuje on zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje dotyczące gminy - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej na mocy wspomnianych ustaw.

Ten nowy pod względem zawartości publikator jest kontynuacją i uzupełnieniem dostarczanych dotychczas informacji na naszych stronach internetowych dostępnych pod adresem http://www.wierzbinek.pl . Zapewniając możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji Biuletyn pozwala na pełniejsze realizowanie zapotrzebowania społecznego do uzyskania wiedzy o działalności organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze gminy Wierzbinek. Aby ułatwić Państwu poruszanie się po strukturze Biuletynu został w nim zamieszczony niniejszy poradnik.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszych stron.
Redakcja BIP