Placówki Opieki Zdrowotnej

Wykaz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wykaz  Niepublicznych Zakładów  Opieki Zdrowotnej
 
 
 

1.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mąkoszynie

Tel. (063) 2613987

2.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sadlnie

Tel. (063) 2612630