Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wynikającym z art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) obowiązkiem udostępniania przez starostę na stonach gmin na obszarze powiatu aktualnej listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa,

Poniżej link z aktualną listą:


http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/powiat/nieodplatna-pomoc-prawna.html?pid=15886