Organizacje pozarządowe

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wierzbinek, 17.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały nr V/21/2011Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Wierzbinek

ogłasza konsultacje projektu

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2024.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24.10.2023 r. do 31.10.2023 r. w formie zgłaszania opinii i uwag.

Treść projektu uchwały i formularza do zgłaszania opinii i uwag znajdują się na stronie internetowej www.wierzbinek.pl.

Wypełniony formularz konsultacji projektu Programu należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno (decyduje data wpływu) lub na adres mailowy fundusze@wierzbinek.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2023 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 wew. 214 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2024

FORMULARZ DO KONSULTACJI

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2022 r.

treść Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2022 r.

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wierzbinek, 10.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały nr V/21/2011Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Wierzbinek

ogłasza konsultacje projektu

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2023.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18.10.2022 r. do 25.10.2022 r. w formie zgłaszania opinii i uwag.

Treść projektu uchwały i formularza do zgłaszania opinii i uwag znajdują się na stronie internetowej www.wierzbinek.pl.

Wypełniony formularz konsultacji projektu Programu należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno (decyduje data wpływu) lub na adres mailowy fundusze@wierzbinek.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2022 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 wew. 214 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

 

Projekt uchwały

Formularz zmian

Ogłoszenie

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2021 r.

treść Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2021 r.

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

 
 

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wierzbinek, 23.09.2021 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie Uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wójt Gminy Wierzbinek
ogłasza konsultacje projektu
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2022.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01.10.2021 r. do 08.10.2021 r. w formie zgłaszania opinii i uwag.
Treść projektu uchwały i formularza do zgłaszania opinii i uwag znajdują się na stronie internetowej www.wierzbinek.pl.
Wypełniony formularz konsultacji projektu Programu należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno (decyduje data wpływu) lub na adres mailowy funduszegwierzbinek.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2021 r.
Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 wew. 214 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

Projekt uchwały

Formularz zmian

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2020 r.

treść Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego za 2020 r.

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2021" Konsultacje prowadzone będą w okresie od  23 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
 
 

FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU

 

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbine

 
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2020" Konsultacje prowadzone będą w okresie od 05 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.
 
 
 
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2019" Konsultacje prowadzone będą w okresie od  07 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r.
 
 
 
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Wierzbinek przekazuje do konsultacji projekt "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2017" Konsultacje prowadzone będą w okresie od  07 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r.
 
 
 
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU