Petycje

Petycja w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno

 

 

 

 PETYCJA  
 Data złożenie petycji 16.01.2023r. 
Adres petycji Wójta Gminy Wierzbinek

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Sołtys Sołectwa Łysek Paweł Sowa
Przedmiot petycji Podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno o godz. około 14.00
Przebieg postępowania W trakcie realizacji

Dokument  - Petycja  w  sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno

Petycja w sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno

 

 

 

 PETYCJA  
 Data złożenie petycji 16.01.2023r. 
Adres petycji Wójta Gminy Wierzbinek

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Sołtys Sołectwa Łysek Paweł Sowa
Przedmiot petycji Podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno o godz. około 14.00
Przebieg postępowania W trakcie realizacji

Dokument  - Petycja  w  sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej w kierunku Radziejów-Sompolno

Petycja

Petycja  w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzenneg polskiego mieszkańca gminy

 

 

 PETYCJA  
 Data złożenie petycji 16.08.2022r. 
Adres petycji Wójta Gminy Wierzbinek

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Teresa Gerland, Prezydent Elektorski RP
Przedmiot petycji Petycja do  Wójta Gminy ws. utworzenia  oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzenneg polskiego mieszkańca gminy
Przebieg postępowania W trakcie realizacji

Dokument  - Petycja  w sprawie utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy

Petycja

Petycja  w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

 

 

 PETYCJA  
 Data złożenie petycji 22.07.2022r. 
Adres petycji Rada Gminy Wierzbinek

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Patryk Janusz Król
Przedmiot petycji Petycja do tutejszej Rady Gminy ws. utworzenia  Młodzieżowej Rady Gminy
Przebieg postępowania

Postępowanie zakończone

Uchwała

Dokument  - Petycja  w sprawie utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy