Wybory

Postanowienie Nr 45/2023 Komisarza Wyborczego I w Koninie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Postanowienie Nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z  dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wierzbinek do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego I w Koninie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia  24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie  w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych