Baner główny

UCHWAŁA NR XXVIII/254/17 Rady Gminy Wierzbinek

Dokument:

UCHWAŁA NR  XXVIII/254/17 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa