Projekt dotyczący Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Głównym celem projektu było przywrócenie na terenie Gminy Wierzbinek lokalnych połączeń autobusowych tam, gdzie występowały najpilniejsze potrzeby komunikacyjne, by mieszkańcy– przede wszystkim mniejszych miejscowości, mogli mieć możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Informacja o realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 28 584,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rudzie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Starej Rudzie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł,

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mąkoszynie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację na realizację zadania „Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno”

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach "

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno".

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 995 000,00 zł w ramach II edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 955 000,00 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.9/22 z dnia 04.02.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja o realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przejdź do artykułu

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 12 825 000,00 zł w ramach I edycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2 projekty

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Broniszewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Broniszewie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Ziemięcinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Ziemięcinie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Boguszycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Boguszycach " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przejdź do artykułu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej świadczenie dla Gminy Wierzbinek usługi transportowej w ramach przewozów regularnych autobusami na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Synogać". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej przy jeziorze w Zakrzewku". Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020 Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przejdź do artykułu