Uchwały Rady Gminy 2009

Uchwała Nr XXXVI/231/09

Dokument: Uchwała Nr XXXVI/231/09
w sprawie:
obniżenia średniej ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.12.2009
Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzinniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVI/230/09

Dokument: Uchwała Nr XXXVI/230/09
w sprawie:
budżetu na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVII/239/10 z dnia 11 lutego 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVIII/243/10 z dnia 22 marca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIX/246/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 12/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XL/256/10 z dnia 18 maja 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 20/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLI/263/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 28/10 z dnia 19 lipca 2010 roku


Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLII/274/10 z dnia 28 lipca 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 35/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku


Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 37/10 z dnia 14 września 2010 roku


Uchwałą Nr XLIII/285/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku
 

 

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVI/229/09

Dokument: Uchwała Nr XXXVI/229/09
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2009
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.12.2009
Data wejścia w życie: 29.12.2009
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXIV/148/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2008 roku
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVI/228/09

Dokument: Uchwała Nr XXXVI/228/09
w sprawie:

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaryń

Status dokumentu: nieobowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 29.12.2009
Data wejścia w życie: 29.12.2009
Data utraty mocy: 26.10.2010
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: § 1 pkt 3 uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20.09.2007 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: Uchwała Nr XLIV/294/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/227/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/227/09
w sprawie:

w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2009

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 10.12.2009
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXV/226/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/226/09
w sprawie:

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXV/225/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/225/09
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXV/224/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/224/09
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXV/223/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/223/09
w sprawie:

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXV/222/09

Dokument: Uchwała Nr XXXV/222/09
w sprawie:

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący do 31.12.2010
Data przyjęcia lub publikacji: 10.12.2009
Data wejścia w życie: 01.01.2010
Data utraty mocy: 31.12.2010
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXIV/221/09

Uchwała Nr XXXIV/221/09 w sprawie  ustalenia stawek za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIV/220/09

Uchwała Nr XXXIV/220/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

Uchwała Nr XXXIV/219/09

Uchwała Nr XXXIV/219/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XXXIV/218/09

Uchwała Nr XXXIV/218/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIV/217/09

Uchwała Nr XXXIV/217/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/216/09

Uchwała Nr XXXIV/216/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30.10.2007r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIV/215/09

Uchwała Nr XXXIV/215/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIII/214/09

Uchwała Nr XXXIII/214/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIII/213/09

Uchwała Nr XXXIII/213/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/212/09

Uchwała Nr XXXIII/212/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 50 i 51 położone w obrębie geodezyjnym Kolonia Racięcin

Uchwała Nr XXXIII/211/09

Uchwała Nr XXXIII/211/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn

Uchwała Nr XXXIII/210/09

Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo

Uchwała Nr XXXIII/209/09

Uchwała Nr XXXIII/209/09 w sprawie  wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 40/2 i 41/2 położone w obrębie geodezyjnym Zaborowo

Uchwała Nr XXXIII/208/09

Uchwała Nr XXXIII/208/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn

Uchwała Nr XXXIII/207/09

Uchwała Nr XXXIII/207/09 w sprawie  wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 73 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek

Uchwała Nr XXXIII/206/09

Uchwała Nr XXXIII/206/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Uchwała Nr XXXIII/205/09

Uchwała Nr XXXIII/205/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Uchwała Nr XXXIII/204/09

Uchwała Nr XXXIII/204/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 239/1 położonej w obrębie geodezyjnym Goczki

Uchwała Nr XXXIII/203/09

Uchwała Nr XXXIII/203/09 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu  na czas określony działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory

Uchwała Nr XXXIII/202/09

Uchwała Nr XXXIII/202/09 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony działki nr 42 położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo

Uchwała Nr XXXIII/201/09

Uchwała Nr XXXIII/201/09 w sprawie  zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. "Wykwalifikowani strażacy-bezpieczniejsi mieszkańcy w ramach projektu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek  w okresie od 01.01.2010r. do 31.05.2010r. o wartości 49.940 zł

Uchwała Nr XXXIII/200/09

Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania  nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXXIII/199/09

Uchwała Nr XXXIII/199/09 w sprawie uchylenia Uchwały  Nr XXXII/197/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 września 2009r.

Uchwała Nr XXXII/198/09

Uchwała Nr XXXII/198/09 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego

Uchwała Nr XXXII/197/09

Uchwała Nr XXXII/197/09 w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego kryteria  i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu  nagród dla nauczycieli szkół  i przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Wierzbinek

Uchwała Nr XXXII/196/09

Uchwała Nr XXXII/196/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXII/195/09

Uchwała Nr XXXII/195/09 w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntów po byłej kolejce wąskotorowej położonych w obrębach Wilcza Kłoda , Nykiel, Ruszkówek, Ziemięcin, Helenowo, Sadlno

Uchwała Nr XXXII/194/09

Uchwała Nr XXXII/194/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 37/3 o powierzchni 0,93 ha i 34/3 o powierzchni 0,17 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaryń

Uchwała Nr XXXII/193/09

Uchwała Nr XXXII/193/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 32/1  o powierzchni 0,0,06 ha i 32/2 o powierzchni  0,50 ha położonych w obrębie geodezyjnym Noć

Uchwała Nr XXXII/192/09

Uchwała Nr XXXII/192/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 74 o powierzchni 0,65 ha położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo

Uchwała Nr XXXII/191/09

Uchwała Nr XXXII/191/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/1 o pow. 0,14 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XXXII/190/09

Uchwała Nr XXXII/190/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego-eksploatacja  węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek Etap II

Uchwała Nr XXXII/189/09

Uchwała Nr XXXII/189/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego-eksploatacja  węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek Etap I

Uchwała Nr XXXI/188/09

Uchwała Nr XXXI/188/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/187/09

Uchwała Nr XXXI/187/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek oznaczonych nr geodezyjnymi 189 i 190 położonych w obrębie  geodezyjnym Chlebowo w drodze przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr XXX/186/09

Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XXX/185/09

Uchwała Nr XXX/185/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXX/184/09

Uchwała Nr XXX/184/09 w sprawie  nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXX/183/09

Uchwała Nr XXX/183/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXX/182/09

Uchwała Nr XXX/182/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia  13 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Uchwała Nr XXIX/181/09

Uchwała Nr XXIX/181/09 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/180/09

Uchwała Nr XXIX/180/09 w sprawie  sprzedaży nieruchomości oznaczonych  numerami ewidencyjnymi działek 94, 185/1 o łącznej powierzchni 6,0600 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Galczyce

Uchwała Nr XXIX/179/09

Uchwała Nr XXIX/179/09 w sprawie zobowiązująca Wójta Gminy Wierzbinek do realizacji inwestycji pod nazwą "Boisko sportowe w Synogaci

Uchwała Nr XXIX/178/09

Uchwała Nr XXIX/178/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/177/09

Uchwała Nr XXVIII/177/09 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbinek za rok 2008

Uchwała Nr XXVII/176/09

Uchwała Nr XXVII/176/09 w sprawie  przyjęcia regulaminu określającego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXVII/175/09

Uchwała Nr XXVII/175/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/174/09

Uchwała Nr XXVII/174/09 w sprawie  ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 60/24  położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 60/32 z obrębu ewidencyjnego Chlebowo

Uchwała Nr XXVI/173/09

Uchwała Nr XXVI/173/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem  na odnowę dróg powiatowych

Uchwała Nr XXVI/172/09

Uchwała Nr XXVI/172/09 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do załatwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów

Uchwała Nr XXVI/171/09

Uchwała Nr XXVI/171/09 w sprawie  zmieniająca Uchwałę Nr VIII/49/2007r. Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 czerwca 2007r.  w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki w Wierzbinku

Uchwała Nr XXVI/170/09

Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Wierzbinek

Uchwała Nr XXVI/169/09

Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie powierzchnia zadań na realizacji Związkowi Międzygminnemu "Koniński Region Komunalny" w Koninie

Uchwała Nr XXVI/168/09

Uchwała Nr XXVI/168/09 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów

Uchwała Nr XXVI/167/09

Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/160/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXVI/166/09

Uchwała Nr XXVI/166/09 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XXVI/165/09

Uchwała Nr XXVI/165/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/159/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXVI/164/09

Uchwała Nr XXVI/164/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/163/09

Uchwała Nr XXVI/163/09 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXV/162/09

Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XXV/161/09

Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Uchwała Nr XXV/160/09

Uchwała Nr XXV/160/09 w sprawie  określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli  realizujących obowiązki pedagogów i logopedów

Uchwała Nr XXV/159/09

Uchwała Nr XXV/159/09 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XXV/158/09

Uchwała Nr XXV/158/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXV/157/09

Uchwała Nr XXV/157/09 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXV/156/09

Uchwała Nr XXV/156/09 w sprawie   sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Synogać oznaczonych następującymi nr ewidencyjnymi działek 192/1; 192/2; 192/3; 192/4; 192/5; 192/6; 192/7; 192/8; 192/9; 192/10; 192/11; 192/12; 192/13; 192/14; 192/15; 192/16; 192/17 oraz 192/18

Uchwała Nr XXV/155/09

Uchwała Nr XXV/155/09 w sprawie  nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w Sadlnie stanowiącej własność OSP w  Sadlnie

Uchwała Nr XXV/154/09

Uchwała Nr XXV/154/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek obejmującego wybrane obszary na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXV/153/09

Uchwała Nr XXV/153/09 w sprawie przyjęcia 'Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011 dla Gminy Wierzbinek