Uchwały Rady Gminy 2010

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Wierzbinek; Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0951/12/P/5/Ko/2011

Dokument:

Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0951/12/P/5/Ko/2011

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2011 – 2016

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf ;
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Wierzbinek; Uchwała Składu Orzkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO 0951/10/D/5/Ko/2011

Dokument: Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                              Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0951/10/D/5/Ko/2011
w sprawie:

budżetu na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.12.2010
Data wejścia w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r           

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf ;
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/14/10

Dokument: Uchwała Nr III/14/10
w sprawie:

zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie padatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: Zmiana uchwały Nr 15/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy  deklaracji i informacji dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/13/10

Dokument: Uchwała Nr III/13/10
w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXXIII/213/09 z dnia 14 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Zmiana uchwały Nr XXXIII/213/09 z dnia 14 października 2009r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/12/10

Dokument: Uchwała Nr III/12/10
w sprawie:

zmiany uchwały Nr XLII/269/10 z dn. 28 lipca 2010r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Zmiana uchwały Nr XLII/269/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 28 lipca 2010r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
 
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/11/10

Dokument: Uchwała Nr III/11/10
w sprawie:

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/10/10

Dokument: Uchwała Nr III/10/10
w sprawie:

ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dlaradnych Rady Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 02.12.2010  
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

Traci moc uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr 106/XIV/2004 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/9/10

Dokument: Uchwała Nr III/9/10
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/8/10

Dokument: Uchwała Nr III/8/10
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/7/10

Dokument: Uchwała Nr III/7/10
w sprawie:

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/6/10

Dokument: Uchwała Nr III/6/10
w sprawie:

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr III/5/10

Dokument: Uchwała Nr III/5/10
w sprawie: zmian w budżecie gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.12.2010
Data wejścia w życie: 22.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr II/4/10

Dokument: Uchwała Nr II/4/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.12.2010
Data wejścia w życie: 06.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr II/3/10

Dokument: Uchwała Nr I/3/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.12.2010
Data wejścia w życie: 06.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr I/2/10

Dokument: Uchwała Nr I/2/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.12.2010
Data wejścia w życie: 06.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr I/1/10

Dokument: Uchwała Nr I/1/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 02.12.2010
Data wejścia w życie: 02.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLV/305/10

Dokument: Uchwała Nr XLV/305/10
w sprawie: nabycia działek o łącznej pow. ok. 0,4075 ha z nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 60/1 oraz 54/9 położonych w Wierzbinku obręb ewidencyjny Chlebowo
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.11.2010
Data wejścia w życie: 10.11.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 lutego 2010 roku.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLV/304/10

Dokument: Uchwała Nr XLV/304/10
w sprawie: zobowiązania do odkupienia od inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny"
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.11.2010
Data wejścia w życie: 10.11.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLV/303/10

Dokument: Uchwała Nr XLV/303/10
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010 – 2017.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.11.2010
Data wejścia w życie: 10.11.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/302/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/302/10
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo na lata 2010 – 2017.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 10.11.2010
Data wejścia w życie: 10.11.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/301/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/301/10
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia  ścieków
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 01.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/300/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/300/10
w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym , źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 01.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/299/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/299/10
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 26.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/298/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/298/10
w sprawie:
obniżenia średniej ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/297/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/297/10
w sprawie: ustalenia opłat innych niż na usługi ponadprogramowe wychowanie przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 01.11.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/296/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/296/10
w sprawie: ustalenia górnych stawek za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 01.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/295/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/295/10
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 01.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/294/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/294/10
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaryń na lata 2010 – 2017.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 26.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaryń.

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIV/293/10

Dokument: Uchwała Nr XLIV/293/10
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewek na lata 2010 - 2017
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: 26.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIV/292/10

Dokument: Uchwała nr XLIV/292/10
w sprawie: zmian w Statucie Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.10.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIII/291//10

Dokument: Uchwała nr XLIII/291//10
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 01.10.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała nr 242/XXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIII/290/10

Dokument: Uchwała nr XLIII/290/10
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIII/289/10

Dokument: Uchwała nr XLIII/289/10
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIII/288/10

Dokument: Uchwała nr XLIII/288/10
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała nr XLIII/287/10

Dokument: Uchwała nr XLIII/287/10
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na dokumentację pod budowę chodnika przy drodze P3193 Morzyczyn - Ruszkowo
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/286/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/286/10
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Traci moc uchwała Nr X/60/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacji towarzyszących projektowi oraz Uchwała Nr XLI/262/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/285/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/285/10
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty:  
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/284/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/284/10
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/283/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/283/10
w sprawie: wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych na terenie gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

-

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/282/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/282/10
w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

Traci moc uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr 106/XIV/2004 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/281/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/281/10
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wierzbinek.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:

Traci moc Uchwała Nr XXVI/170/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbinek.

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/280/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/280/10
w sprawie:
uchylenia uchwały nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od opublikowania w Dzieniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty:  Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 roku
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLIII/279/10

Dokument: Uchwała Nr XLIII/279/10
w sprawie:
zbycia KWB "Konin"w Kleczewie S.A. w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 89 i 66 poł. w obrębie Ostrowo, 262 poł. w obrębie Galczyce, 131 poł. w obrębie Zielonka oraz części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16, 108 i 48 z obrębu Ostrowo
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.09.2010
Data wejścia w życie: 28.09.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/278/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/278/10
w sprawie:
zmiany w Statucie Zakładu Komunalnego w Wierzbinku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 31.12.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/277/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/277/10
w sprawie:
 realizacji inwestycji związanych z naprawieniem szkód górniczych powstałych  po likwidacji odcinka drogi gminnnej 451022 Boguszyce-Kryszkowice
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/276/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/276/10
w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy  Wierzbinek i jej jednostek organiozacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała Nr 29/VI/2007 z dnia 27 marca 2007 r.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/275/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/275/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/274/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/274/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/273/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/273/10
w sprawie:
opinii dotyczącej likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznrego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/272/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/272/10
w sprawie:
programu zapobiegania bezdomności zwierząt
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/271/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/271/10
w sprawie:
wyłapywania zwierząt bezdomnych
Status dokumentu: nieobowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XLII/270/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/270/10
w sprawie:
utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z.oo
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/269/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/269/10
w sprawie:
ikwidacja zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Wierzbinku w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/268/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/268/10
w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Stara Ruda
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/267/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/267/10
w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kryszkowice
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: Traci moc §1 pkt 2 Uchwały nr X/66/07 RadyGminy Wierzbinek z dnia 20.09.2007 r. wsprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości: Wierzbineka, Zarynia, Kryszkowic
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/266/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/266/10
w sprawie:
uchylenia  Uchwały  Rady Gminy Wierzbinek Nr 126/XVIII/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie zasad zbycia własności lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/265/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/265/10
w sprawie:
nabycia działki  o powierzchni ok.  0,0600 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ziemięcin oznaczonej nr ewidencyjnym 80/3


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: 28.07.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLII/264/10

Dokument: Uchwała Nr XLII/264/10
w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.07.2010
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLI/263/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/263/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 30.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLI/262/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/262/10
w sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Status dokumentu: nieobowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 30.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: Uchwała Nr XLIII/286 /10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Uchwała Nr XLI/261/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/261/10
w sprawie:
określenia zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 30.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLI/260/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/260/10
w sprawie:
ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 30.06.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf część I

w formacie pdf część II

w formacie pdf część III

 

Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała Nr 174/XXVI/05 z dnia 31 maja 2005r.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLI/259/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/259/10
w sprawie:
ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Wierzbinek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (D. Urz. nr 192 poz. 3567 z 17.09.2010 r.)
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XLI/258/10

Dokument: Uchwała Nr XLI/258/10
w sprawie:
przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2010-2014
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.06.2010
Data wejścia w życie: 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (D. Urz. nr 192 poz. 3566 z 17.09.2010 r.)
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała Nr 140/XIX/2000 Rady Gminy wierzbinek z dnia 28 grudnia 2000 r.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/257/10

Dokument: Uchwała Nr XL/257/10
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 01.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała Nr XXX/186/09 Rady Gminy wierzbinek z dnia 30 czerwca 2009
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/256/10

Dokument: Uchwała Nr XL/256/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/255/10

Dokument: Uchwała Nr XL/255/10
w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/253/10

Dokument: Uchwała Nr XL/253/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/254/10

Dokument: Uchwała Nr XL/254/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/252/10

Dokument: Uchwała Nr XL/252/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/251/10

Dokument: Uchwała Nr XL/251/10
w sprawie:
ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/250/10

Dokument: Uchwała Nr XL/250/10
w sprawie:
nadania imienia Szkoły Podstawowej w Zakrzewku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/249/10

Dokument: Uchwała Nr XL/249/10
w sprawie:
zmiany Uchwały nr 240/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała nr 240/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: Uchwała nr XII/82/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 grudnia 2007 r.
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/248/10

Dokument: Uchwała Nr XL/248/10
w sprawie:
nabycia działki o powierzchni ok. 1,0000 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo oznaczonej numerem ewidencyjnym 161
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/247/10

Dokument: Uchwała Nr XL/247/10
w sprawie:
sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami działek 73/1, 73/2, 73/3 o łącznej powierzchni 0,6000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewek
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXIX/246/10

Dokument: Uchwała Nr XXXIX/246/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 14.04.2010
Data wejścia w życie: 14.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXIX/245/10

Dokument: Uchwała Nr XXXIX/245/10
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzbinek z wykonania budżetu
za rok 2009
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 14.04.2010
Data wejścia w życie: 14.04.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVIII/244/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVIII/244/10
w sprawie:
nie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.03.2010
Data wejścia w życie: 22.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVIII/243/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVIII/243/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.03.2010
Data wejścia w życie: 22.03.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/242/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/242/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/241/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/241/10
w sprawie:
nabycia w drodze darowizny działki o pow. ok. 0,0500 ha z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Ruszkówek stanowiącej własność Państwa Józefa i Jadwigi Soszyńskich
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/240/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/240/10
w sprawie:
ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej numerem  ewidencyjnym działki 32/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Noć na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32/1 z obrębu ewidencyjnego Noć
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/239/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/239/10
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na rok 2010
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/238/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/238/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski na pokrycie kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego w oddziale "0"
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/237/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/237/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastu Kleczew na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/236/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/236/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/235/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/235/10
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 14 dni od opublikowania w dzinniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: Uchwała Nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006r.
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/234/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/234/10
w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXXVII/233/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/233/10
w sprawie:
nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/1 poł. w Wierzbinku obręb ewidencyjny Chlebowo z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe
Status dokumentu: nieobowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: Uchwała Nr XLV/304/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 listopada 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/232/10

Dokument: Uchwała Nr XXXVII/232/10
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wierzbinek gruntów na cele infrastruktury od Agencji Nieruchomości Rolnych
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 11.02.2010
Data wejścia w życie: 11.02.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -