Nabór na wolne stanowiska pracy

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

 

Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Wójt Gminy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

 

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Wójt Gminy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

 

Ogłoszenie o konkursie