Baner główny

Z A W I A D O M I E N I E o XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wierzbinek

 

OR.0002.18.2022                                                                                                                            Wierzbinek, 27.09.2022r.

                                                                                                                   Pan/i

                                                                                                                                     ................................................................

                                                                       Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20, ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wierzbinek w dniu 30 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku z następującym porządkiem:

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wierzbinek.

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy zgodnie z art.25,ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2022 roku, poz.559).

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa