Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku jest jednostką organizacyjną działającą, jako jednostka budżetowa. Przedmiotem działalności placówki jest obsługa i nadzór placówek oświatowych działających na terenie Gminy Wierzbinek, obejmujących szkoły podstawowe oraz przedszkole w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. Na terenie gminy znajduje się 6 jednostek oświatowych, które obsługuje Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku .

Osoba do kontaktu: Kierownik Jacek Wysocki
Adres: pl. Powstańców Styczniowych 110
Wierzbinek
Numer telefonu: 632611190
Email: gapo.wierzbinek@op.pl
Budynek Urzędu Gminy Wierzbinek