Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

WażneKurenda w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniach od 22.04.2024r. do 30.04.2024r. oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Wierzbinek powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

2024-05-20, 11:35

WażneZachęcamy do założenia konta na EBOI - w systemie usług elektronicznych urzędu

Zapraszam Państwa do korzystania z System Usług Elektronicznych (EBOI) dostępnego na naszej stronie: https://wierzbinek.eboi.pl/

2024-05-14, 13:20

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 09.05.2024 roku - SYNOGAĆ

Dnia 25.05.2024 r. /sobota/ o godz. 16.00 w Remizie OSP w Synogaci odbędzie się zebranie wiejskie sołectwaSYNOGAĆ, na którym zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2024-05-20, 11:57

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 08.05.2024 roku - WIERZBINEK

Dnia 24.05.2024 r. /piątek/ o godz. 15.30 w Remizie OSP w Wierzbinku odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa WIERZBINEK, na którym zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2024-05-20, 11:56

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 09.05.2024 roku - WITKOWICE

Dnia 23.05.2024 r. /czwartek/ o godz. 15.00 pod adresem Witkowice 17 (dom obecnego Sołtysa) odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa WITKOWICE, na którym zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2024-05-20, 11:55

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK z dnia 09.05.2024 roku - ZAKRZEWEK

Dnia 22.05.2024 r. /środa/ o godz. 1500 w Szkole Podstawowej w Zakrzewku odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa ZAKRZEWEK, na którym zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2024-05-20, 11:54